Finländskt Manhattan: Staden Vanda satsar på skyskrapor

Ett nytt kvarter med ett hus upp till 25 våningar och panoramarestaurang ska ersätta det gamla köpcentret vid stationen. Bild. Arkitekterna LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY

Det planerade finländska spårvagnsprojektet Vandaspåran i kombination med ringbanan gör förorten Dickursby öster om Helsingfors attraktivt för nya investeringar.

Dickursby centrum förändras snabbt. Den nya kyrkan med tillhörande bostadskvarter har redan gett området kring stadshuset en alldeles ny profil.

Nu pågår processen med att ändra på stadsplanen för det kvarter som nu domineras av köpcentret Tikkuri precis bredvid stationen.

Går de planer Vanda har i lås kommer Dickursby inom de närmaste tio åren att växa betydligt.

Det blir inte bara en ny spårväg mellan Västerkulla och Helsingfors flygplats som ska blåsa liv i området, det blir nya bostäder och fler invånare, planerna för det som kallas för ett centrumkvarter vid stationen är ambitiösa. Köpcentret Tikkuri, byggt i mitten på 1980- talet, för nu en tynande tillvaro på paradplats i Vandas administrativa centrum.

– Tiden har kört förbi köpcentrum av Tikkuris typ. Många av de näringsidkare som en gång fyllde affärsutrymmena där finns inte längre och utrymmena är svåra att anpassa och bygga om och utnyttja för annat, säger Tomi Grönlund, partner på företaget Mrec Investment Management.

Mrec är det företag som för ägaren Alma Property Partners del sköter det konkreta utvecklingsarbetet för det planerade nya kvarteret.

Planeringsarbetet är i full gång och den ändring av stadsplanen nybygget kräver har startat hos Vanda stad. Tanken är ett kvarter mellan Dickursby station och den nya kyrkan där det högsta huset får hela 25 våningar. I det huset är tanken att placera en restaurang i översta våningen.

Det nya centrumkvarteret ska innehålla det mesta. En saluhall, affärsutrymmen, biograf, restauranger, kulturutrymmen, kontor och bostäder finns på ritbordet. Eller som Grönlund

uttrycker det, kvarteret blir en del av en levande, trygg och mångsidig stad.

Källa: HBL