Boxarna som hjälper till med livspusslet

Flera av Stockholms stora fastighetsbolag har börjat satsa på leveransboxar för att underlätta de boendes vardag. Både Einar Mattsson och Heba driver pilotprojekt med iBoxen.  

Martin Fors är fastighetschef hos Einar Mattson. Einar Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag som äger 100 hyresfastigheter med 6000 hyresrätter runt om i Stockholm.

De började först diskutera möjligheterna med leveransboxar 2017.

– Det blir spring och många obehöriga i trapphusen. Vi började tänka på om vi kunde ha leveransboxar i fastigheterna, och hur de i så fall skulle kopplas mot speditörer eller transportörer. Men vi hade ingen infrastruktur för det, säger Martin Fors.

bild
Martin Fors är fastighetschef hos Einar Mattson.

Nu har infrastrukturen börjat komma på plats. Martin Fors ser dock en fara med att allt för många transportörer kommer att skapa ”trafikinfarkter” i staden.

Med iBoxens oberoende infrastruktur kan transporter konsolideras, och därmed minskar antalet leverantörsfordon på gatorna.

– Det är en win win för alla som jag ser det. Säkerhetsaspekten och trygghetsaspekten är viktig, absolut, men lika viktigt är det att få hyresgästerna att känna att livet är toppen. Det är en klockren idé som ligger helt i linje med vår vision att underlätta våra hyresgästers vardag, säger Martin Fors.

Fastighetsbolaget Heba har sitt huvudområde i Stockholm där de förvaltar flera hyresfastigheter runt om i staden. 

Behovet att kunna leverera varor till hyresgästerna har växt fram i takt med e-handelns snabba utveckling, enligt bolagets vd, Patrik Emanuelsson.  

Han ser tre faktorer som avgörande för deras beslut att inleda ett pilotprojekt med iBoxen. 

– Nummer ett är trygghet. Varken vi eller våra hyresgäster vill ha okända springande i trapphusen. Nummer två är att det är en service. Nummer tre är hållbarhet. Ingen kan ha undgått att se alla bilar som åker runt levererar varor till hushåll året runt, säger han. 

Att inleda ett samarbete med iBoxen var inget svårt beslut. 

– Vi är övertygade om att de kommer att bli en stor och stabil leverantör. Vi får en stabilitet i logistiken över hela vårt bestånd, säger han. 

För Heba medför det här inget extrajobb. 

– Det vi gjort är att hitta en plats att ställa upp iBoxen. Det här sättet att leverera varor är framtiden, säger han.

Flera av Stockholms stora fastighetsbolag har börjat satsa på leveransboxar för att underlätta de boendes vardag. Både Einar Mattsson och Heba driver pilotprojekt med iBoxen.  

Martin Fors är fastighetschef hos Einar Mattson. Einar Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag som äger 100 hyresfastigheter med 6000 hyresrätter runt om i Stockholm.

De började först diskutera möjligheterna med leveransboxar 2017.

– Det blir spring och många obehöriga i trapphusen. Vi började tänka på om vi kunde ha leveransboxar i fastigheterna, och hur de i så fall skulle kopplas mot speditörer eller transportörer. Men vi hade ingen infrastruktur för det, säger Martin Fors.

bild
Martin Fors är fastighetschef hos Einar Mattson.

Nu har infrastrukturen börjat komma på plats. Martin Fors ser dock en fara med att allt för många transportörer kommer att skapa ”trafikinfarkter” i staden.

Med iBoxens oberoende infrastruktur kan transporter konsolideras, och därmed minskar antalet leverantörsfordon på gatorna.

– Det är en win win för alla som jag ser det. Säkerhetsaspekten och trygghetsaspekten är viktig, absolut, men lika viktigt är det att få hyresgästerna att känna att livet är toppen. Det är en klockren idé som ligger helt i linje med vår vision att underlätta våra hyresgästers vardag, säger Martin Fors.

Fastighetsbolaget Heba har sitt huvudområde i Stockholm där de förvaltar flera hyresfastigheter runt om i staden. 

Behovet att kunna leverera varor till hyresgästerna har växt fram i takt med e-handelns snabba utveckling, enligt bolagets vd, Patrik Emanuelsson.  

Han ser tre faktorer som avgörande för deras beslut att inleda ett pilotprojekt med iBoxen. 

– Nummer ett är trygghet. Varken vi eller våra hyresgäster vill ha okända springande i trapphusen. Nummer två är att det är en service. Nummer tre är hållbarhet. Ingen kan ha undgått att se alla bilar som åker runt levererar varor till hushåll året runt, säger han. 

Att inleda ett samarbete med iBoxen var inget svårt beslut

– Vi är övertygade om att de kommer att bli en stor och stabil leverantör. Vi får en stabilitet i logistiken över hela vårt bestånd, säger han. 

För Heba medför det här inget extrajobb. 

– Det vi gjort är att hitta en plats att ställa upp iBoxen. Det här sättet att leverera varor är framtiden, säger han.