SBB gör allt för att få bättre rating

Lars Pehrson / SvD / TT: Ilija Batljan, vd för SBB. Arkivbild.

Fastighetsbolaget SBB redovisar en förlust före skatt på 2 612 miljoner kronor för det andra kvartalet i år, att jämföra med vinsten före skatt på 6 942 miljoner kronor för samma tid i fjol.

Hyresintäkterna blev 1 878 miljoner kronor, mot 1 451 miljoner kronor förra året.

Driftöverskottet blev 1 290 miljoner kronor, mot 1 019 miljoner i fjol.

"Vi har sålt fastigheter till ett fastighetsvärde om 9,5 mdr. SBB avser att systematiskt minska andelen JV-verksamheter genom försäljningar samt sälja finansiella placeringar i syfte att stärka balansräkningen, öka transparensen och fokusera på kärnverksamheten" skriver vd Ilja Batljan i ett pressmeddelande.

I förr veckan fick SBB sin rating sänkt till BBB-, det vill säga negativ, av värderingsinstitutet S&P Global Ratings.

Ilja Batljan skriver:

"En stark leverans avseende driftnettot och kassaflöden visar att vi är på rätt väg att bli ännu starkare imorgon än idag. Vi kan försäkra våra aktieägare och våra kreditinvesterare att vi kommer att göra allt som krävs att få en bättre rating. Givet de vidtagna och planerade åtgärderna finner vi heller ingen anledning att ompröva vårt gällande utdelningsbeslut.”