Nu satsar Helsingfors på stadens nya urbana nav - Östra centrum

I detta Jokerkvarter bygger man ovanpå den nuvarande metrostationen en byggnad, där det utöver en terminal för metron, Spårjokern och anslutningstrafiken även finns affärs- och bostadslokaler. Bild: YIT

Den finländska huvudstadens hittills största byggprojekt, Västmetron, är färdigt men nu startar bygget av Östra Helsingfors centrum – som ska förena det som är centralt i urbana städer: människor med olika bakgrund, en marknadsplats, kultur, arbete, avkoppling – möten mellan dag och natt.

En stor terminal för kollektivtrafik kommer att byggas vid Östra centrums metrostation och nuvarande busstation. Terminalen kommer även att vara ändstationen för en ny 25 kilometer lång snabbspårväg, Spårjokern, som sannolikt kommer att vara klar år 2024.

I terminalen kommer det även att finnas nya affärslokaler, lägenheter och ett hotell. Planerna har varit i rullning länge, men det slutliga byggbeslutet har ännu inte gjorts. Terminalen beräknas ändå stå färdig år 2027.

Växer så det knakar

I Östra centrum kommer man under de närmaste åren att bygga fler affärslokaler och andra verksamhetslokaler samt bostäder. Det nya Östra centrum växer ytterligare, och dess ställning som knutpunkt för trafiken och tjänsterna i östra Helsingfors stärks ytterligare. Samtidigt förbättras områdets utseende, de offentliga utrymmena utomhus utvecklas och invånarantalet ökas i synnerhet i centrumkvarteren.

Tvärgående snabbspårväg

Området kommer under de närmaste åren att utvecklas och bli livligare, bland annat tack vare Spårjokern. Som slutstation för denna tvärgående snabbspårväg byggs en kollektivtrafikterminal vid den nuvarande metrostationen och bussterminalen.

I detta Jokerkvarter bygger man ovanpå den nuvarande metrostationen en byggnad, där det utöver en terminal för metron, Spårjokern och anslutningstrafiken även finns affärs- och bostadslokaler.

Fyller företagarbehov

Köpcentret Puhos ska genomgå ett stort förnyelseprojekt. Enligt de planeringsprinciper som utarbetats för området ska köpcentrets nyare delar rivas medan den äldsta delen från 1960-talet bevaras och renoveras. Målet är att ersätta de rivna byggnadsdelarna med bostäder och i anslutning till dem bygga nya affärslokaler för mångsidiga företagarbehov. Detaljplanläggningen av Puhos inleds sannolikt under 2022.

Källa: Svenska Yle/m.m.