Finländska tågoperatören VR säljer tågstationer – däribland tågstationerna i Åbo

Karis järnvägsstation från 1800-talet i södra Finland. Foto: VR

VR kommer att sälja största delen av sina tågstationer inom de kommande åren.

Det här gäller exempelvis centralstationen i Åbo samt tågstationen i Kuppis.

Försöker locka nya ägare

VR förhandlar främst med kommunerna och städerna, då bolaget försöker hitta en ny ägare till fastigheterna. VR äger i nuläget 25 tågstationer samt 3 stationer vid de finska gränserna.

VR kommer endast att behålla centralstationerna i Helsingfors och Tammerfors.

Stationsfastigheter erbjuds i första hand till städer och kommuner.

Tågstationer har traditionellt sett bra lägen i centrum av städer eller kommuner, och befolkningscentrumet är byggt runt stationen.

Några av järnvägsstationerna är välkända, som Helsingfors centralstation ritad av Eliel Saarinen, vars fasads huggna stengubbar har haft en framträdande roll i marknadsföringen av VR.

En del av stationsbyggnaderna, inklusive i Järvenpää, är en av de ursprungliga stationerna för Finlands första järnvägssträcka, linjen Helsingfors-Tavastehus som blev färdig 1862.

Bland försäljningsobjekt finns också Kajana stationsbyggnad, ofta kallad Finlands vackraste stationsbyggnad.

Olönsamt med ett fik

Å andra sidan innehåller listan över stationer som ska säljas även stationsbyggnader i små orter som förmodligen inte är så kända.

- Till exempel är Tusby/Jokela, en liten hållplats där inte ens en kaféägare klarar sig. Det är svårt att tänka sig att någon skulle vara intresserad av en byggnad där man inte kan göra affärer och som inte lämpar sig för bostäder, säger facility servicechef Mikko Simpanen från Kommunalbolaget till STT.

Källa: VR