Heba har genomfört sin första emission av gröna obligationer

Norrtälje hamn. Foto: HEBA

Heba Fastighets AB (publ) har under sitt MTN-program framgångsrikt emitterat sina första gröna obligationer om totalt 1,3 miljarder kronor med löptider på 3 och 5 år.

Obligationen med 3 års löptid har en volym på 550 miljoner kronor, och löper med rörlig ränta på 3 månaders Stibor plus en kreditmarginal om 45 baspunkter.

Obligationerna med 5 års löptid har en total volym på 750 miljoner kronor. Varav 550 miljoner löper med rörlig ränta på 3 månader Stibor plus en kreditmarginal om 70 baspunkter, och 200 miljoner löper med fast ränta på 0,965 procent vilket motsvarar en kreditmarginal på 70 baspunkter.

Heba har sedan tidigare en A- Rating med stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR).

Heba har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Bolagets mål är att vara klimatneutrala senast 2045.

- Vi är mycket glada över investerarnas stora intresse för våra första gröna obligationer. Den starka efterfrågan gjorde en stor transaktionsvolym möjlig och breddar vår finansieringsbas. Totalt deltog 17 investerare, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Majoriteten av emissionslikviden kommer att användas till nyproduktion som exempelvis fastigheterna Opalen i Täby park samt Alen i Norrtälje hamn, i linje med bolagets gröna ramverk.

Handelsbanken var arrangör av transaktionen och har dessutom varit rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.