En arbetsplats med fokus på människan

Takterrassen är 1 100 kvadratmeter, med utsikt över Öresund. Visionsbild: Walk the Room

Av Susanne Ringheim Kilje

Högt i tak och stora ljusinsläpp, vacker utsikt, en stor takterrass. De attributen är bara en liten del när det gäller det nya kontorshus som började byggas i somras i Hyllie. Miljövänlighet och brukarnas välmående är ledstjärnor i projektet.

– Hyllie är en ny stadsdel i Malmö, med ett mycket attraktivt läge. Detta är vårt tredje projekt här, där vi sätter människan i fokus. Man kan säga att vi människocertifierar kontorshuset, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

Kvartetten ska certifieras enligt Miljöbyggnad guld, WELL och NollCO2. För att uppnå en klimatneutral byggnad har Wihlborgs och arkitekterna arbetat med många aspekter: alla material, inkluderat grundläggning och stommen av stål och betong, har granskats. Så kallad grön betong har använts – en betong som innehåller mer flygaska än vanlig betong och därmed ger ett mindre klimatavtryck. Samtliga material är valda utifrån återvinningsgrad, från aluminiumet i fönstren till textilmattorna som är tillverkade av gamla mattor. Teglet till delar av innerväggarna hämtas från rivningen av Wihlborgs fastighet Magasinet i Malmö. Interiört kommer dessutom en panel av päronträd som har suttit på ett hotell i Danmark att återbrukas.

– Genom smart design minskar vi behovet av material när vi bygger, vi jobbar med återbruk och minimal klimatpåverkan. Det är ett detektivarbete som svetsar ihop projektgänget och alla är väldigt engagerade, säger Rickard.

bild
Kvartetten, Wihlborgs senaste projekt i Hyllie, sett från söder. Visionsbild: Walk the Room

Fyra olika fasader

Gestaltningen är lokalt förankrad, där fasaderna visar att huset ligger i Skåne. Var och en av fasaderna har ett eget material. Malmögrön plåt på en fasad refererar till stadens parker, keramik återspeglar den tidigare keramikproduktionen i Höganäs och gult tegel passar in i Öresundsregionens miljöer, med en påminnelse om de skånska rapsfälten. Det fjärde materialet är oväntat på en fasad i Sverige, om än vanligt förekommande i sydvästra Skåne: flintsten.

Vi har anlitat en brittisk murare som lär oss hur vi ska göra med flintan. Som material är det både gediget och har dessutom en referens till geologin här. Flinta bildas i kalkavlagringar och Limhamns kalkbrott, som nu är ett naturreservat, är lite av ett landmärke, säger Tobias Magnesjö, kontorschef och arkitekt på Krook & Tjäder i Malmö.

Att bygga för framtida förändringsbehov ingår i miljöambitionen. Strukturen är smart och flexibel. De stora kontorsytorna, med arealer upp till två och en halv tusen kvadratmeter, är omformningsbara på ett unikt sätt. Inte bara kan de delas av, eller behålla sin sociala O-form, utan interna trappor har satts in under projekteringsfasen för att knyta samman huset vertikalt.

Vi har valt en ovanlig form på kontorsytorna för att öka den sociala interaktionen. Huset blir socialt på insidan och väldigt vackert på utsidan med en fasad att njuta av, säger Tobias.

bild
Malmögrön plåt som är återvinningsbar och placerar huset i sitt lokala sammanhang. Visionsbild: Walk the Room

Hyllies största takterrass

En arkad längs den norra, södra och östra fasaden skyddar mot nederbörd och binder samman ute med inne. I mitten på bottenvåningen finns en reception som sitter ihop med en konferensavdelning.

Hyresgästerna i huset – hittills har coworking-operatören Mindpark signerat – kommer att få det bäst möjliga inomhusklimatet med optimal temperatur, bra ljudmiljö, god luftomsättning och -kvalitet samt ytskikt som är godkända enligt byggvarubedömningen, med låga emissioner.

I området finns redan ett stort serviceutbud med shoppingcentret Emporia, gym och andra möjligheter att göra ärenden och besöka till exempel tandläkaren. En restaurang planeras i kontorshuset och Malmö.

Arena är ett stenkast bort. Citytunneln som går till Köpenhamn stannar i Hyllie och kollektivtrafiken är väl utbyggd generellt. I entréplan byggs en cykellounge och i källaren finns ett parkeringsgarage. Lobbyn får en paketbox.

Hyllies största takterrass på 1 100 kvadratmeter, med utsikt över den skånska slätten och Öresund, kan nyttjas av samtliga hyresgäster för att arbeta utomhus eller för att ta en välförtjänt paus. Mycket grönska och solskydd ger andningsytor i linje med resten av konceptet.

 

bild
Kvartetten ska vara ”människocertifierad”. Lobbyn är välkomnande och ljus. Visionsbild: Walk the Room

 

bild