Ökning av nya företag i hela landet under 2021

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

De tre första kvartalen 2021 ökade antalet nya företag med tio procent jämfört med samma period året innan. Flest nya företag startade inom bygg och anläggning, detaljhandel samt juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

– Inom detaljhandeln där e-handeln ingår var ökningen 28 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

De största procentuella ökningarna skedde inom detaljhandeln, transport och magasinering samt finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

– På länsnivå stod Kronobergs och Blekinge län för de procentuellt största ökningarna, säger Lars Sundell.

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för statistikområdet nystartade företag. Statistiken omfattar nyföretagandet i Sverige samt uppföljningen av nystartade företag