Navet Analytics tror på fortsatt nedgång av nybyggnadsinvesteringarna 2019

NAVET Analytics tror på fortsatt nedgång av nybyggnadsinvesteringarna 2019, foto: Navet & Mikael Tannus

Trots att första halvårets statistik signalerar en svag ökning av nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler, visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport en nedgång i byggandet. Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics kommenterar prognosen. 

Under första halvåret i år var det bostadsbyggandet som fortsatte att minska medan årstakten i nybyggandet för privata och offentliga lokaler faktiskt visade tillväxt. Vi har emellertid tittat närmare på hur planerna för resten av året ser ut och även tagit hänsyn till att det under det senaste året har varit en minskning av antalet beviljade bygglov. Detta tror vi kommer att innebära att andra halvårets påbörjade nybyggnadsinvesteringar blir svagare än de första sex månaderna. Konjunkturen har dessutom försvagats under andra kvartalet i år, vilket vi tror kan komma att innebära att vissa projekt skjuts på framtiden. Vår prognos för den totala nybyggnadsvolymen av bostäder och lokaler visar en nedgång med 10 procent i år, vilket om det slår in, följer på förra årets nedgång på ca 12 procent avslutar Jens.

Källa: NAVET Analytics