Reportage

Vi lever i en tid då energikris, både vad gäller tillgång, överföring och pris är på mångas läppar. Att bygga och förvalta energieffektivt har kanske aldrig varit viktigare. På vilket sätt man gör det och hur väl man lyckas påverkar många människors vardag. Av: Solskyddsförbundet | Foto...

I september 2023 nådde Hissbranschen en viktig milstolpe då regeringen beslutade om ett nytt regelverk som säger att samtliga hissar för persontransport ska ha ett lämpligt skydd mellan schaktdörren och korgdörren om det finns risk att bli instängd däremellan. Branschorganisationen Hissförbundet...