Reportage

I samband med att två parter ska ingå ett entreprenadavtal där AB 04 eller ABT 06 utgör avtalsinnehåll, kanske de bestämmelser som parterna fäster minst vikt vid är reglerna avseende tvistelösning (kap 9) och förenklad tvistelösning (kap 10).

Conticas nya kontor i det ikoniska Våghuset i Göteborg har en fantastisk utsikt över älven och stadskärnan.