Säkerhet A och O: Välj en auktoriserad ställningsentreprenör

Att arbeta på en byggnadsställning är riskabelt. Man bör därför välja en av organisationen Ställningsföretagen (STIB) auktoriserad ställningsentreprenör som kan bygga säkra ställningar.

Skanska Sverige AB upphandlar årligen ställningsentreprenader för runt 235 miljoner kronor.

Säkerheten är A och O och Skanska har en nollvision när det gäller ställningar som rasar och för fallolyckor. Rådet till andra byggföretag är att välja en av STIB-auktoriserad ställningsentreprenör. Det borgar för att denne både är seriös och kompetent.

AV: Z | FOTO: PUBLIC DOMAIN PICTURESIC DOMAIN PICTURES | ORLA FINNEGAN | SILVU | HÅKAN SKOTTE, SKANSKA

Charles Lannerdahl och kollegan Håkan Skotte är ledamöter i auktorisationsnämnden hos organisationen Ställningsföretagen (STIB).

–Jag jobbar inom Skanskas avdelning Hälsa & Säkerhet. Där har jag bland annat ansvar för behörighetsutbildningar som oftast hålls av ett externt utbildningsföretag, berättar Charles Lannerdahl.

För att få montera ställningar, som omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4, krävs information eller utbildning av montörerna. STIB har sex utbildningar för olika behörighetsnivåer och de framgår av Ställningsföretagens hemsida.

 Charles Lannerdahl är Skanskas ämnesexpert när det gäller arbeten på höjd.

–Jag ansvarar för säkerheten när det gäller byggnadsställningar, väderskydd, stegar, bockar, skyddstäckning, mobila arbetsplattformar samt fallskyddsutrustning. Med ett väderskydd täcker man över, eller kapslar in en yta, där man arbetar med en byggnad för att skydda arbetstagaren och byggnaden från väder och vind, Charles Lannerdahl.

Skanska i bräschen för ökad säkerhet

Skanska är med och driver arbetet när det gäller säkerheten hos ställningar och väderskydd och för dem som har ställningen som arbetsplats.

–Vi påverkar kriterierna i auktorisationsnämnden men ställer även företagsinterna krav på våra avtalsentreprenörer för byggnadsställningar. Denna resa har bara börjat. Men vi ser allt tydligare vilka ställningsentreprenörer som är seriösa och vill vara med på färden mot en byggsektor, fri från olyckor.

Det är klokt att välja ett ställningsföretag som är auktoriserat av STIB.

–Auktorisationen innebär att en kvalitetskontroll av ställningsentreprenören är genomförd; ett arbete som vi annars måste göra själva. En auktoriserad entreprenör uppfyller grundläggande säkerhetskrav, följer gällande lagar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta följs sedan upp genom STIB:s revisioner. Där får ställningsentreprenören visa att denne matchar kraven för att få behålla sin auktorisation, säger Charles Lannerdahl.

Foto
Att sätta upp en byggnadsställning av stål kräver både god fysik och ett gediget yrkeskunnande.

Olyckor ovanliga

Det är relativt ovanligt att byggnadsställningar rasar eller att någon faller från ställningen.

–Det beror till stor del på kravet på auktorisation av ställningsbyggarna. Men också på ett internt säkerhetsarbete arbete och ställningsföretagens goda säkerhetskunnande. Vi är dock inte nöjda, förrän siffran är noll, vad gäller ras och fallolyckor inom byggbranschen i sin helhet, framhåller Charles Lannerdahl.  

Skanska beställer byggnadsställningar utifrån ett antal principer i företagets ledningssystem och i dialog med ställningsbyggaren.

–Vi är mycket tydliga med vad byggnadsställningen skall användas till för att få rätt typ av ställning. De som upphandlar ställningsentreprenörer hos oss ska vara utbildade för uppgiften. Utbildningen tillhandahålls av STIB. Jag och Håkan Skotte har stöttat STIB i framtagandet av utbildningen, kallad "Beställning av Ställning". Det är vårt interna namn men kursen är öppen för alla byggföretag, säger Charles Lannerdahl.

bild
Byggnadsarbetare jobbar ofta på höga höjder. De får därför inte vara höjdrädda och måste alltid sätta säkerheten främst.

Ställningsbyggarna tar inte sällan in underentreprenörer eller har inhyrd personal.

–Men vi ska öka kraven på att de entreprenörer vi upphandlar ska ha egna anställda ställningsmontörer. Vi är övertygade om att leder till säkrare byggarbetsplatser, menar Charles Lannerdahl.

bild
Charles Lannerdahl är Skanskas ämnesexpert för byggnadsarbeten på höjd. Målet är en nollvision när det gäller olyckor som fall från ställningar eller ställningar som rasar.

bild