Välplanerade lägenheter –och hyreskooperativ i Hyllie

Det nya kvarteret har en markant gestaltad, urban sida mot huvudgatorna som understryker det centrala läget i stadsdelen.

I den expansiva stadsdelen Hyllie i Malmö uppför MKB Fastighets AB två nya flerbostadshus i kvarteret Magne, centralt beläget vid Hyllie allé. PE är ansvarig arkitekt och har tagit fram program, förslagshandlingar, bygglov och förfrågningsunderlag för projektet.

AV: PE TEKNIK & ARKITEKTUR | ILLUSTRATION: PE TEKNIK & ARKITEKTUR

De två byggnaderna i kvarteret får sammanlagt 105 lägenheter på 1–4 rum och kök samt tre  kommersiella lokaler. Den totala boendearean blir drygt 9 000 kvm. Byggnationen  påbörjades 2021 med färdigställande 2022. Det ena huset är en L­formad byggnad i sex  våningar längs de två  huvudgatorna, där lokaler inryms i  bottenvåningen. Det andra är en fyra  våningar hög byggnad inne i kvarteret vid Tors gränd.  Denna kommer att upplåtas som hyres kooperativ.  

bild
De två byggnaderna i kvarteret får sammanlagt 105 lägenheter. Huset är även planerat för en stor takterrass med växthus och ytor
avsedda för odling.

– Målsättningen för projektet var att ska­ pa bostäder med många rum men få kvadrat­metrar, med betoning på små treor och fyror i ljusa,  luftiga och välplanerade lägenheter. Hyres­kooperativet innehåller, förutom lägenheter, en gemensamhetslokal med stort kök för gemen­samma måltider och fester, ateljé och verkstad. Huset är även planerat för en stor takterrass med växthus och ytor avsedda för odling, säger Per Bondeson ansvarig arkitekt på PE.

URBANT MOT GATAN
Det nya kvarteret har en markant gestaltad,  urban sida mot huvudgatorna som understryker det centrala läget i stadsdelen. Tre olika tegel­färger delar in fasaden vertikalt och bidrar till enomväxlande upplevelse trots den ansenliga bygg­nadsvolymen. Balkongerna är delvis  indragna och takfoten bruten med stora takkupor vilket också ger ett varierat uttryck.

Innergården är ljusare och ramas in av det  lägre hyreskooperativhuset samt en cykel­hubb med öppna, grönskande väggar. Inne i  kvarteret finns även karakteristiska ”soltrattar” som fångar in solen från söder och väster, ger  lägenheterna intressanta utblickar och förbätt­rar  ljusförhållandena i dem. Alla lägenheter har stora balkonger och båda husen förses med sol­cellsanläggningar och biotoptak. ■