Tävling för cirkulärt anläggningsbyggandet

Smart Built Environment håller nu det första labbet i sin nya innovationstävling. Tävlingen ska med hjälp av digitala metoder hitta lösningar för ett cirkulärt anläggningsbyggande, skriver Samhällsbyggarna i en pressrelease

I Göteborg hålls det första labbet i Smart Built Environments innovationstävling. I tävlingen finns ett 20-tal engagerade personer från 15 organisationer. De tävlande går in med stort engagemang för att med digitala metoder hitta lösningar för att få till ett cirkulärt anläggningsbyggande. Under det första labbet formas de tävlande lagen utifrån intresse och kompetens i gruppen. Tävlingen drar nu igång och pågår med ytterligare fyra labb, och prisutdelning, under 2020.

Innovationstävlingen ska skapa slutna och säkra materialflöden

– Syftet med tävlingen är att vi ska skapa slutna och säkra materialflöden med hjälp av digital teknik. Vi vill minska utsläppen i anläggningsbyggandet och behålla, eller rent av förbättra funktionalitet hos slutprodukten, berättar Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

– I praktiken kan det till exempel innebära att vi hittar effektivare metoder och tekniker för att rena, transportera och återanvända förorenade massor vid landets många exploateringar och infrastruktursatsningar. Det kan också vara att vi använder digital teknik så att material hamnar på rätt plats på ett effektivt sätt. Tävlingen kan så klart också leda till något helt annat som återstår att upptäcka! säger Kristina Gabrielii.

I tävlingen får deltagarna praktisera en metodik för innovation och bygga relationer inom sektorn och mellan sektorer. Målet är att alla deltagande ska kunna dra nytta av lärdomarna och det utökade nätverket i sina yrkesroller. Det finns alltså en utbildade och nätverksbyggande funktion inbyggd i tävlingens format.

Vilka deltar i innovationstävlingen?

I tävlingen deltar yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn och akademin. Bland de tävlande finns även yrkesgrupper som samhällsbyggnadssektorn har kunskapsmässig och erfarenhetsmässig nytta av att skapa samarbete med.

De anmälda tävlingsdeltagarna kommer från WSP, Bjerking, Microsoft, Höganäs kommun, RISE, Tyréns, Chalmers, Ängelholms Geodesi AB, VTI, Swerock, OM22, Kompetenspartner och Massbalans. I gruppen finns också några enskilda företagare.