Goda förutsättningar för boprisökningar till våren

Villapriserna sjönk med 1 procent i december, medan bostadsrättspriserna låg stilla. Foto Länsfast

Villapriserna sjönk med 1 procent i december och snittpriset uppgår nu till 2,9 miljoner kronor. Bostadsrättspriserna förblev oförändrade under perioden. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu 2,6 miljoner kronor eller 37 435 kronor per kvadratmeter. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Trots färre bostäder till salu i december än samma månad 2018 hölls priserna tillfälligt nere av Riksbankens räntehöjning och lägre aktivitet under helgerna. På grund av bostadsbristen bedömer vi dock att bostadspriserna kommer att öka något under våren så länge konjunkturen är stabil och räntorna fortsatt låga, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Stor-Göteborg steg villapriserna med 1 procent den gångna månaden. I övriga storstadsregioner låg priserna stilla. I riket som helhet sjönk villapriserna med 1 procent i december. På årsbasis har villapriserna i landet stigit med 5 procent.

– De stigande priserna gör det ännu svårare för unga och ensamhushåll att köpa bostad, speciellt i kombination med tuffa villkor för att få bolån. Under 2020 hoppas jag att regeringen tar sitt ansvar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden så att fler får möjlighet att skaffa en bostad som passar deras livssituation. Ändrade amorteringsregler och kraftigt sänkt flyttskatt skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg.

I samtliga storstadsområden, utom centrala Malmö och Stor-Malmö, låg bostadsrättspriserna stilla den senaste månaden. I dessa två regioner visar priserna en nedgång med 1 procent i december. Även i riket förblev bostadsrättspriserna oförändrade den senaste månaden. Under förra året steg bostadsrättspriserna med 5 procent.

Bostadspriser i övriga landet
I 18 av 21 län visar både villa- och bostadsrättspriser på en stigande trend under 2019. Mest har villapriserna ökat i Kalmar län, med en uppgång på 9 procent. I Jämtlands län och på Gotland sjönk villapriserna mest under förra året, med en tillbakagång på 4 procent. De senaste 12 månaderna har bostadsrättspriserna ökat mest i Värmland – upp 16 procent och i Kalmar län har bostadsrättspriserna sjunkit mest det gångna året, med en nedgång på 6 procent.