Marknaden för logistikfastigheter slog rekord under 2019

DHL är en av de aktörer som byggt flest nya logistikanläggningar under 2019. Bild: DHL
Peter Wiman, analyschef på Savills. Bild: Savills
Postnord hör också till de aktörer som byggt flest nya logistikanläggningar under året som gått. Bild: Postnord

Text: Annika Wihlborg

När analysföretaget Savills summerar det svenska logistikfastighetsåret 2019 kan de konstatera att marknaden slagit nytt rekord. Intresset för nya etableringar och investeringar i logistikfastigheter är överlag mycket starkt. Under 2019 byggdes logistikfastigheter i Sverige för 14 miljarder kronor, vilket är en ny toppnotering.

Den snabbväxande e-handelssektorn, som stadigt fortsätter att ta marknadsandelar från den fysiska handeln,är den främsta drivkraften bakom att marknaden för nya etableringarav lager- och logistikanläggningar är fortsatt het. Under 2019 har drygt 650 000 kvadratmeter logistikfastigheter färdigställts. Redan nu förväntas drygt 575 000 kvadratmeter färdigställas under 2020. Det framgår av Savills Logistikrapport 2019. Förändrade konsumtionsmönster, där en allt större delav detaljhandeln sker över nätet, kombinerat med allt högre krav på snabba leveranser är de främsta förklaringarna till varför etableringstakten för lager- och logistikanläggningar har accelererat under 2019. En tydlig trend är att fler automatiserade anläggningar har byggts.

Många logistikfastigheter byggs på spekulation

Enligt Peter Wiman, analyschef på Savills,är andelen logistikfastigheter som byggs på spekulation fortsatt hög. Han betraktar det som en tydlig indikator på fastighetsutvecklarnas starka framtidstro.

–Under 2019 byggdes drygt fyrtio procentav logistikfastigheterna i Göteborg helt eller delvis på spekulation. Andelen i Stockholmsområdet var ännu högre, femtiofem procent. Fastighetsutvecklarnas självförtroende är fortsatt högt, vilket gör att vi kan förvänta oss fler logistikfastighetsprojekt som byggs på spekulation under 2020. Marknaden för lager, logistik och industrifastigheter omsatte totalt drygt 27 miljarder kronor i Sverige under 2019. För renodlade logistikfastigheter uppgår omsättningen till cirka 14 miljarder kronor, vilket även det är en ny toppnivå, säger Peter Wiman.

Starkt intresse från utländska investerare även under 2020

En intressant utveckling är att hela 85 procentav logistikfastighetsförvärven under 2019 har gjorts av utländska investerare. Statistiken är en del av en långsiktig trend, utländska investerares intresse för den svenska logistikfastighetsmarknaden har ökat successivt i flera års tid. En faktor som kan ha bidrag till det stora intresset är att den svenska logistikfastighetsmarknaden är relativt prisvärd jämfört med exempelvis marknadernai Storbritannien,Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Peter Wiman förväntar sig ett fortsatt stort intresse från de utländskainvesterarnas sida även under 2020.

650 000 kvadratmeter nya logistikfastigheter

–Konsumenternas krav på snabba leveranser kommer att förändra logistiklandskapet även framöver. Hela leveranskedjan behöverf lyttas närmare konsumenten och last mile leveranser kommer sannolikt att bli nästa stora utmaning för e-handelsföretagen. En utmaning i det sammanhanget är att det i storstäderna råder brist på mark för logistiketableringar nära stadskärnorna, säger Peter Wiman.

Under 2019 byggdes drygt 650 000 kvadratmeter logistikfastigheter runtom i Sverige, vilket är något lägre än motsvarande siffra under 2018. Då färdigställdes nämligen hela 670 000 kvadratmeterlogistikfastigheter i Sverige. Majoriteten av de nybyggda logistikfastigheterna har en yta på mellan 5000 och 15 000 kvadratmeter. Merparten av nybyggnationen har ägt rum i Stockholm-och Göteborgsområdet och DHL, Postnord och Schenker står för flest nyetableringar. På andra plats hamnar Mälardalsregionen. Eftersom tillgången påmark för logistikfastigheter minskar kontinuerligt i Stockholm och Göteborg blir det allt svårare för logistikfastighetsutvecklarna att tillgodose efterfrågan.