Floridaversionen av MODERNISMENS ARV I RETROSPEKTIV UTSTÄLLNING - del 2

Bass Residence, som ligger i direkt anslutning till Biscayne Bay och omedelbart söder om Miami, understryker genom sitt formspråk företagets ambition att utforska koncept kring en flytande rätlinjig stomme (”floating rectilinear frame”). Foto Claudio Manzoni Photography

Strang, ett mångsidigt designföretag med kontor i Miami, Fort Lauderdale och Sarasota i Florida, visar i år upp sina arkitektprojekt i utställningen ”[STRANG]: The Art of Architecture” på Center för Architecture Sarasota i Sarasota, Florida. Utställningen ska spegla den designfilosofi som blivit företagets signum, den så kallade Miljömodernismen (Environmental Modernism), och presenterar milstolparna för denna platsspecifika och klimatdrivna rörelse de senaste 20 åren.

BASS RESIDENCE

bild 2
En massiv väggpelare av rå betong skär vertikalt genom huset och förankrar dess två övre våningar. Två mindre konstruktioner av rå betong kompletterar pelaren och fungerar som ytterligare stöd. Foto Claudio Manzoni Photography

 

bild 3
Designen är mer än ett enkelt svar på de utmaningar klimatet och platsen ställer. Det är en design ständigt under utveckling som på ett kreativt sätt hyllar Florida Keys kulturella, ekologiska och fysiska arv. Foto Claudio Manzoni Photography

Under Max Strangs kreativa ledning Som årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen AIA Florida Medal of Honor for Design, har kontoret blivit en ledande förespråkare för den berömda Sarasota-skolans tidlösa koncept. Strangs egen tidiga exponering för den modernistiska rörelsen i mitten av 1900-talet resulterade i djup respekt för byggnader som är intimt sammanflätade med sin omgivning, samtidigt som han lovsjunger en unik Floridaversion av modernismen. Han växte upp i ett hem designat av den legendariska arkitekten och rörelsens grundare, Gene Leedy. Strangs särpräglade tolkning av den tropiska modernismtraditionen, vilken ger en djupverkan åt hans arbeten av regional karaktär och identitet, lyser fram genom hela utställningen, liksom den gör i den nyligen utgivna monografin ”Environmental Modernism: The Architecture of [STRANG]”.

bild 4
Berggrunden i Key Largo - ön där byggnaden står - är ett fossiliserat korallrev som tjänar som husets huvudsakliga väggmaterial. De enorma väggarna av ”keystone” från Florida fungerar som de organiserande komponenterna i den övergripande designen. Foto Claudio Manzoni Photography

Strangs framstående verk omfattar projekt i Florida, Bahamas, Dominikanska republiken och Förenade Arabemiraten. Utställningen The Art of Architecture belyser tretton av företagets arkitekturprojekt, från 2002-2018. Arkitektmodeller, ett ”medietorn” med videor från byggarbetsplatser, foton, animationer och satellitkartor lyfter fram de olika miljöerna i Florida och dess närliggande öar. Konstverk av Max Strang, inklusive ritningar av arkitektoniska detaljer och projektplatsplaner, kommer också att visas.

– Vårt mål har alltid varit att skapa samtida rum intimt sammanflätade med deras omgivning, säger Max Strang.

– Denna utställning ger ett tillfälle för vårt företag att reflektera över ”Miljömodernismens” definierande principer och hur den har påverkat vårt arbete under de senaste tjugo åren, fortsätter han.

 

BALLAST TRAIL RESIDENCE

bild5
Utformad som en strandvilla i Florida Keys trotsar Ballast Trail Residence alla enkla beskrivningar. Strang har på ett subtilt sätt blandat influenser från den lokala miljön, som lutande metalltak och träverandor, med moderna inslag som glasbroar och stenväggar, som uttrycksmedel för en distinkt arkitektonisk vision. Foto Claudio Manzoni Photography

RAINGARDEN

bild 6
Ytorna intill gatan möjliggör en privat livsstil men ger också en känsla av öppenhet, som en generöst ger något tillbaka till staden. Foto: Strang

 

bild 7
Som det första flerfamiljshuset på över tre decennier i Winter Haven erbjuder Raingarden ett nytt alternativ för urbant boende. Foto Strang

FAKTA: Om Strang Strang är ett Florida-baserat arkitekt-, inrednings- och landskapsarkitektföretag, kända för att vilja främja Miljömodernismens principer på ovanliga platser runtom i världen. Företaget grundades av Max Strang 1998 och dess projekt utmärks av sin djupa koppling till Florida. Men man har även signerat projekt i Karibiska havet, Florida Keys, Colorado, Bahamas, Dominikanska republiken och Förenade Arabemiraten.