EIB beviljar energilåneavtal om 2 mdkr till Vasakronan

Bild: Vasakronan/White

Den gröna energilånefaciliteten från Europeiska investeringsbanken (EIB) är icke säkerställd och ger Vasakronan en flexibel finansiering med en löptid på upp till 10 år. Vasakronan har möjlighet att lyfta lånet under en treårsperiod i flera trancher. Lånefaciliteten stöder nyproduktion och ombyggnation av fem fastigheter, varav samtliga har en låg energiförbrukning och miljöpåverkan.

De fastigheter som ska byggas eller renoveras ligger i olika delar av Sverige, och målet är att kraftigt minska byggnadernas energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Samtliga byggnader kommer att vara miljöcertifierade enligt LEED Platinum, med bara ett projekt (Nöten) certifierat enligt LEED Gold, vilket bland annat innebär att alla fastigheter kommer att ha innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning.

– Uthyrningsgraden i projekten som EIB finansierar är redan nu över 80 procent och merparten av hyresgästerna kommer från offentlig sektor. Detta tillsammans med ett gediget klimatarbete ger stabilitet. Det premieras av marknaden, särskilt i oroliga tider, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

– Återhämtningen från den nuvarande krisen måste vara grön. I många delar av världen har nedstängningen av samhället erbjudit oss en tydlig illutsration av hur en värld med låga koldioxidutsläpp skulle kunna te sig, och det måste vi göra verklighet av genom investeringar. EIB har gett stöd till många energieffektiviseringsprojekt och vi är glada att ännu en gång få stötta Vasakronan med detta viktiga steg mot energineutrala byggnader, tillägger Thomas Östros, vice ordförande i Europeiska investeringsbanken.