Stockholms största hotellfastighetsaffär är nu i hamn

Foto: NREP

Fastighetsbolaget Strawberry Forever säljer fastigheten som inrymmer Clarion Hotel Amaranten till den nordiska fastighetsinvesteraren NREP. Nordic Choice Hotels kommer även framgent driva hotellverksamheten i fastigheten.

Stort intresse från nationella och internationella investerare innebär att Stordalenägda fastighetsbolaget Strawberry Forever säljer fastigheten som inrymmer Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Ny ägare blir fastighetsinvesteraren NREP.

- Fastigheten var egentligen inte till salu men det är svårt att tacka nej till en affär ifall köparen är seriös, kapitalstark och har en tydlig utvecklingsplan för byggnaden. Det här är bra för Nordic Choice Hotels, det är bra för kungsholmsborna och det blir bra för hotellets gäster eftersom hotellet redan 2021 kommer att uppgraderas, säger Strawberry Forevers ägare Petter Stordalen.

Fastigheten kommer med den nya ägaren fortsätta att utvecklas. Bland annat kommer byggnaden energieffektiviseras och moderniseras i syfte att förbättra inomhusmiljön och sänka klimatpåverkan. 

- För oss på NREP är förvärvet av Amaranten en attraktiv möjlighet att skapa långsiktigt värde för alla involverade parter. Vi vill göra hotellet ännu bättre för Nordic Choice Hotels att driva, för gästerna att bo på men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har vi redan planerat renoveringar och energieffektiviserande lösningar som ska förbättra både fastigheten och hotellupplevelsen. Nu ser jag med stor tillförsikt på ett fortsatt bra samarbete med Nordic Choice Hotels, säger Marianne Hoffman, Investment Director på NREP.

Affären omfattar enbart fastigheten. Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis bedriva hotellverksamheten i byggnaden.
Köpeskillingen uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor och ägarskiftet sker formellt i augusti.