HENT fick uppdraget uppföra och utveckla projekt Storsjöskolan

Illustration: Gisteråsjöstrand Arkitekter

Östersunds kommun ger byggentreprenören HENT i uppdrag att utveckla och uppföra projekt Storsjöskolan i centrala Östersund. Projektet utförs som totalentreprenad i samverkan och omfattar 16 600 m2 varav 10 100 m2 är nybyggnad, och 6500 m2 utgör ombyggnad av befintliga lokaler.

Efter ombyggnaden ska Storsjöskolan rymma 760 elever från förskoleklass till årskurs nio inklusive grundsärskola. Det är en dryg fördubbling från dagens 360 elever. Hela om- och tillbyggnationen ska vara inflyttningsklar hösten 2024.