K-märkta Kasern II på Skeppsholmen återställs efter en omfattande brand

Den kulturminnesmärkta fastigheten Kasern II fick stora skador i samband med en brand 2016. Nu pågår arbetet med att återställa fastigheten och anpassa den till nya hyresgäster. Bild: Mattias Ek, Stockholms Stadsmuseum

I september 2016 startade en brand i Båtsmanskasernen, Kasern II, på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Den kulturminnesmärkta byggnaden stod klar 1819 och branden orsakade omfattande skador såväl interiört som exteriört. Nu pågår arbetet med att återställa fastigheten efter branden. I februari 2022 räknar fastighetsägaren Statens Fastighetsverk med att det omsorgsfulla återställningsarbetet ska vara klart.

Text: Annika Wihlborg

Våren 2019 påbörjades arbetet med att återigen göra Kasern II till ett tätt hus. Då lade timmermän nya golvbjälkarna på plats i den totalförstörda vindsvåningen. Sammanlagt restes trettiotvå nya takstolar i den stora huskroppen. För att ytterligare förstärka konstruktionen och sätta igen hål och skador, murades även fastigheten invändigt. Under våren och sommaren 2019 pågick dessutom arbetet med att lägga ett nytt tak på fastigheten, enligt samma metoder som användes då huset byggdes på 1800-talet. Parallellt pågick arbetet med att renovera husets 250 fönsterbågar och förse dem med invändigt isolerglas. Utöver det putsades och avfärgades fasaden. Dessutom genomfördes förberedande arbeten för det fläktrum som installeras på övervåningen i etapp två.

Invändiga återställningsarbeten pågår

Arbetet med att återställa Kasern II delades upp i två etapper. Projektets generalentreprenör M3 Bygg fokuserade under den första etappen på att återställa fastigheten utvändigt genom att restaurera fasaden, taket och fönstren samt att säkra byggnadens stomme. Hösten 2020 inleddes projektets andra etapp, som fokuserar på att återställa byggnaden interiört.

Traditionella hantverksmetoder bevarar fastighetens själ

I samband med att branden utbröt 2016 var Konsthögskolan hyresgäst i Kasern II. När återställningen av fastigheten är klar välkomnar Statens Fastighetsverk istället nya hyresgäster. En av de nya hyresgästerna i Kasern II kommer att vara Statens konstråd. För närvarande pågår arbetet med att skapa en ny rumsindelning, genomföra installationsarbeten samt att skapa nya ytskikt. Även i den andra etappen använder hantverkarna en del traditionella arbetsmetoder som har sitt ursprung i 1800-talet. Det bidrar till att den kulturminnesmärkta byggnaden bevarar sin ursprungliga känsla och atmosfär. Den andra etappen innefattar även markarbeten.

 

bild