Malmös nästa bibliotek kan hamna i Hyllie

Illustration: Wingårdhs arkitektkontor

Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde som utvecklas snabbt, och där efterfrågan på service ökar i takt med befolkningen. I dag bor cirka 12 000 barn och unga här, men ännu saknas ett bibliotek eller en annan trygg mötesplats där de kan ta del av, eller själva utöva, kultur. I biblioteksplanen planeras det för ett bibliotek först om några år, men kulturnämnden vill gärna se ett på plats redan 2023. På dagens sammanträde fattades därför ett inriktningsbeslut med ambitionen om att nästa bibliotek ska hamna i Hyllie.

Biblioteket är tänkt att verka utifrån samma framgångsrika koncept som finns på Garaget och Krut, som är kreativa mötesplatser för barn och vuxna med bland annat verkstad, studio, språkkafé och möjlighet till läxhjälp. Målgruppen är invånare i Hyllie samt närliggande Holma och Kroksbäck. Verksamheten ska bygga på samverkan mellan det fria kulturlivet, civilsamhället och Malmö stads olika förvaltningar.

Platsen för biblioteket blir det spektakulära kvarteret Embassy of Sharing vars utformning genomsyras av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 med låg klimatpåverkan och påtaglig grönska. Embassy of Sharing bygger också på en tanke om delningsekonomi, precis som bibliotek. Hyllies bibliotek kommer därför att passa särskilt bra in här. I kvarteret ska det byggas 300 bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger samt sju iögonfallande byggnader. Först på plats blir Fyrtornet, Sveriges högsta kontorshus i trä.

– Vi ser att behovet av ett bibliotek i Hyllie är stort redan i dag, och det är anledningen till att vi nu vill skynda på beslutet. Alla Malmöbor ska ha tillgång till bibliotek oavsett vart de bor, särskilt barn och unga, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och kulturnämndens ordförande.

– Hyllie har snabbt utvecklats till en spännande, kreativ och energisk nod i staden. Vi vill därför få fram fler mötesplatser och lyfta fram kulturen i stadsdelen. Genom att snabbt få fram ett bibliotek ser vi till att ta till vara på de synergieffekterna som finns i Hyllie. Tillsammans ser vi till att Malmö blir möjligheternas stad, säger Amanda Brumark Onsberg (L), vice ordförande i kulturnämnden.