Sveriges Allmännytta deltar i forskningsprojektet Duvedmodellen

Bild: Christian Widell/Unsplash

Sveriges Allmännytta går in som projektpartner i Duvedmodellen, ett forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan.

– Duvedmodellen är ett mycket spännande exempel på hur lokala initiativ till landsbygdsutveckling kan bli en modell för hur vi framgångsrikt arbetar med samhällsbyggnad i mindre orter runtom i Sverige, säger Martin Ingvarson, expert lokalfrågor på Sveriges Allmännytta.

Projektet är finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030. Det fokuserar på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan mellan en mängd olika lokala och regionala aktörer. En av initiativtagarna till projektet är ett av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, Årehus AB.

Sveriges Allmännytta hoppas, genom sitt deltagande i forskningsprojektet, att modellen ska kunna användas på fler orter i landet som inte tillhör de växande tätortsregionerna.

– Vi ser en stor potential i denna typ av innovationsprojekt. Årehus har dessutom visat att det allmännyttiga bolaget kan spela en mycket central och viktig roll i utvecklingen av en mindre ort. Det visar på den kraft och de möjligheter som finns i allmännyttan, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.