Sweden Green Building Council valde Ulrika Francke till ny styrelseordförande

Ulrika Francke. Foto: Gustav Kaiser

Sveriges ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad, Sweden Green Building Council (SGBC), har nyligen hållit årsstämma. Ulrika Francke valdes till styrelsens nya ordförande och Tomas Holmgren till ny ledamot. I samband med stämman lanserar även SGBC sitt nya program för 2021-2025 med ytterligare fokus på digitalisering, taxonomi för hållbara investeringar, opinionsbildning och nordiska projekt och samarbeten.

Ulrika Francke, ordförande
Ulrika Francke har gedigen erfarenhet från fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen, både som företagsledare, styrelsemedlem och borgarråd. Utöver SGBC är hon styrelseordförande i Vasakronan samt ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. 
Ulrika leder även Formas kommitté för ett nationellt forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande och 2022 blir hon Internationella standardiseringsorganisationens (ISOs) första kvinnliga ordförande. Ulrika har tidigare varit vd för Tyréns och SBC samt ledamot i Swedbanks styrelse.

Tomas Holmgren, ledamot
Tomas Holmgren har arbetat på Sweco sedan 2011 och innan dess på ÅF (numera Afry). Just nu är han divisionschef för Swecos konsulter inom installation. Tidigare har han varit regionchef samt vd för Sweco Systems AB.

”Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Nu krävs innovation, digitalisering och radikala förändringar om vi ska lyckas ställa om i tid. Min förhoppning är att vi i styrelsen, tillsammans med SGBCs medarbetare och medlemmar, ska bidra med vår samlade kompetens och påskynda omställningen inom samhällsbyggnadsbranschen, säger Ulrika Francke, ny styrelseordförande SGBC.