Bostadsbyggrätter i Norrköping avyttras av Kungsleden

Bild: Scott Graham/Unsplash

Kungsleden har tecknat avtal med till Reliwe AB om att avyttra en obebyggd del av fastigheten Norrköping Oxelbergen 1:2 som har planlagts för bostadsändamål.

Priset uppgår till 16,6 Mkr vilket motsvarar 4 100 kr/kvm BTA och överstiger fastighetens bokförda värde med drygt 3 Mkr.

”Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att bli grannar med ett attraktivt och modernt bostadskvarter. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

Frånträde av fastigheten kommer att ske den 1 oktober 2021.