Byggbranschen i våra grannländer visar starka siffror

Bra fart i byggandet i våra grannländer enligt NAVET Analytics, bild: Navet

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer, kan man konstatera att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år visade starka siffror.

Årstakten låg på 25 procent som helhet när man summerar Danmark, Norge och Finlands husbyggande. Det är dock betydande skillnader mellan länderna och det var i första hand Norge som var motorn. NAVET Analytics prognos är emellertid avsevärt mindre positiv och indikerar en svag ökning med någon procent. Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics har analyserat bygglov och planerade projekt och enligt dessa är det svårt att se att den starka tillväxten under årets första tre månader kommer att fortgå.