Bygglovsansökan inskickad för kultur- och bildningscenter

Kultur- och bildningscenter sett från Slottstorget. Illustration: Nyréns arkitektkontor AB

Nya kultur- och bildningscenter blir en fem våningar hög byggnad i en guldaktig färg. Det framgår av de bygglovshandlingar som Gavlefastigheter skickade in till Gävle kommun på torsdagen. Beslut om bygglov väntas fattas av samhällsbyggnadsnämnden den 29 september.

-Vi är glada över att kunna presentera en modern och fin byggnad som kommer bli en naturlig mötesplats för oss Gävlebor och besökare. Jag och många andra ser fram emot att se hur visionen av kultur- och bildningscenter tar form när bygget väl kommer igång, säger Jörgen Edsvik (S), kommunalråd och ordförande i den politiska styrgruppen för kbc.

I bygglovsansökan framgår att byggnaden får en yta på 8 600 kvadratmeter, fördelat på fem våningar.

-Byggnaden får en modern utformning i form, färg och material som väl smälter in i omgivningen. Jag är övertygad om att de flesta kommer att uppskatta arkitekturen, där stor hänsyn tagits till platsens förutsättningar och att kringliggande byggnader inte ska skymmas eller skuggas. De som bor i Gamla Gefle får ett trevligare och vackrare blickfång än den nuvarande baksides- och parkeringsmiljön, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt.

Kultur- och bildningscenter ska bland annat innehålla bibliotek, turistcenter, Bio 7:an, konsthall, digitalt centrum, hörsal och kafé. Valet av vilka verksamheter baseras på förslag och synpunkter från Gävleborna.

--Det är positivt att vi kommit såhär långt i processen. Vår förhoppning är att påbörja rivningen av den befintliga byggnaden i höst och kunna börja uppförandet av det nya kbc till våren. Vi väntar nu på besked i den Tillståndsansökan för vattenverksamhet vi sänt in till Mark- och miljödomstolen och att Samhällsbyggnadsnämnden ska handlägga bygglovet, säger Johannes Allringer Eriksson, projektledare på Gavlefastigheter.

Beslut om bygglov fattas av samhällsmiljönämnden den 29 september. Beslutet kan överklaga i fyra veckor innan det vinner laga kraft.