SBB blir näst största ägare i Arlandastad Group

SBB förvärvar motsvarande 15 procent av Arlandastad Group från Gelba Management. Foto: Arlandastad Group

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, förvärvar motsvarande 15 procent av Arlandastad Group från Gelba Management för motsvarande 564 miljoner kronor. Samtidigt har Arlandastad Group och SBB tecknat en överenskommelse som ger SBB möjlighet att till marknadsvärde, baserat på två oberoende värderingar, förvärva de samhällsfastigheter och hyresbostäder som kommer att avyttras framöver. Vidare startas ett så kallat joint venture-bolag för att utveckla större fastighetsprojekt i strategiska områden. 

– Det är givetvis mycket roligt att SBB ser potentialen i vårt bolag och att vi har en gemensam syn på vägen framåt. Genom SBB får vi ytterligare en stark partner med gediget fastighetskunnande, brett nätverk och finansiella muskler som vi kan samverka med i en rad potentiella fastighetsaffärer och därmed skapa värde för såväl hyresgäster, medarbetare, ägare samt samhället i stort, säger Dieter Sand vdd, Arlandastad Group.

Arlandastad Group har sedan 2008 fram till det senaste årsskiftet skapat förädlingsvärden om 3,9 miljarder och har idag en balansomslutning om drygt 6 miljarder. I den befintliga projektportföljen som har ett potentiellt värde om cirka 30 miljarder, beräknar bolaget att skapa omkring 5–7 miljarder I förädlingsvinster över tid, endast genom organisk tillväxt.

– Även om vi har betydande förädlingspotential kvar i Arlandastad har vi sedan en tid för avsikt att bredda vår verksamhet geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Vår egen organisation har genom året byggt upp ett gediget kunnande som tillsammans med SBB, som en av Europas ledande fastighetsaktörer, skapar nya möjligheter och än bättre förutsättningar att ger oss en flygande start på att etablera en mer diversifierad fastighetsportfölj, säger Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group via Gelba Management.

Arlandastad Groups fastighetsrörelse innefattar allt från markförvärv, planprocesser, koncept, uthyrning och byggnation, hela vägen till förvaltning eller avyttring. Modellen är tillämpbar på många platser och Arlandastad Group har för avsikt att växla upp såväl aktiviteten i Arlandastadområdet samt identifiera nya stora projekt.

– Arlandastad Group och Per Taube som huvudägare har visat att de är en strategisk partner avseende utvecklingen kring Stockholm Arlanda och därmed större infrastrukturprojekt. SBB som är Europas ledande ägare av social infrastruktur räknar med att bidra med ny infrastruktur samt fastighetsutvecklingskunnande för att ytterligare stärka såväl Stockholmsregionen som andra strategiska platser, säger Ilija Batlijan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.