Randviken förvärvar lager- och industrifastigheter

Fastigheterna som ingår i förvärven omfattar totalt cirka 37 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Arkivbild

Randviken Fastigheter och Anders Tegelberg AB har bildat ett nytt joint venture-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget uppgår till 70 procent. Fastigheterna som ingår i förvärven omfattar totalt cirka 37 000 kvadtarmeter uthyrningsbar area och genererar en årlig hyresintäkt om cirka 21 miljoner kronor. Förvärven har nu slutförts och affären värderas till 208,5 miljoner kronor.

Randviken, som grundades 2017, är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.