Göteborgs Stads Klimatkontrakt 2030 stöds av medlemsägda organisationer

Lena Josgård, affärsområdeschef Fastighetsutveckling HSB Göteborg och Emmyly Bönfors (c), ordförande miljö- och klimatnämnden. Foto: HSB Göteborg

För att bidra till att Göteborg ska bli en av EUs klimatneutrala städer har HSB Göteborg tillsammans med flera stora medlemsägda organisationer undertecknat ett upprop för att stödja Göteborgs Stads Klimatkontrakt 2030.

Klimatfrågan är mer angelägen nu än någonsin. För att Göteborgs Stad ska nå klimatneutralitet till 2030 är ett brett samarbete mellan företag och stadens invånare helt avgörande. Genom att engagera medlemmarna vill HSB Göteborg göra en insats och sprida kunskap om klimatkontraktet och ta tydlig ställning inom den egna organisationen.

– Som medlemsägd organisation med hållbarhetsfrågor högt på agendan känns det självklart att stödja det här initiativet. Det är väldigt positivt att Göteborgs Stad nu tar stafettpinnen och leder arbetet mot klimatneutralitet 2030, säger Lizz Wiklund, hållbarhetschef HSB Göteborg.

Uppropet att stödja klimatkontraktet överräcktes till Emmyly Bönfors (c), ordförande miljö- och klimatnämnden, vid ett seminarium i HSB Living Lab den 22 november. Förutom HSB Göteborg undertecknade samtidigt företrädare från Hyresgästföreningen, PRO och ABF uppropet för att stödja Göteborgs Stads klimatkontrakt. Syftet är bidra till att Göteborg blir en av EU:s 100 klimatneutrala städer till 2030.

Genom att underteckna uppropet förbinder sig organisationerna att göra det man kan för att nå klimatneutralitet till 2030. Det handlar bland annat om att sprida kunskap om kontraktet och att uppmuntra medlemmar att bidra till målet.