November uppvisade regionalt splittrad boprisutveckling

Foto: Michael Longmire/Unsplash

November uppvisade en regionalt splittrad boprisutveckling. Lägenhetspriserna sjönk i tre av sex regioner och småhuspriserna i två av sex regioner. Som mest sjönk såväl lägenhets- som huspriserna i Norra Sverige. Största prisuppgången på lägenheter syntes i Södra Sverige och på hus i Stormalmö. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under november.

Lägenhetspriserna sjönk respektive steg i tre av sex regioner
Utvecklingen av lägenhetspriserna uppvisade en splittrad bild i november. I tre av sex regioner sjönk lägenhetspriserna medan de steg i resterande tre. Som mest sjönk lägenhetspriserna i Norra Sverige (-1,4 %) följt av Storstockholm (-0,6 %) och Storgöteborg (-0,3%). Störst uppgång uppvisade Södra Sverige (1,5 %).

Huspriserna steg i fyra av sex regioner och sjönk i två
Även på hussidan uppvisade utvecklingen i november en blandad bild. I Norra- och Mellersta Sverige sjönk huspriserna med 3,2 respektive 1,0 procent. Som mest steg huspriserna i Stormalmö (1,5 %).

- Även om vi ser relativt stora prisnedgångar på både lägenheter och hus i Norra Sverige skulle jag säga att vi - sett till att slutet av hösten och förvintern brukar vara en lugn period på bostadsmarknaden - har en fortsatt stabil utveckling på den svenska bostadsmarknad som helhet, säger Robert Boije chefsekonom på SBAB i en kommentar till boprisutvecklingen i november.

- Lägenhetspriserna ligger under de, hitintills, uppmätta högsta nivåerna i fyra av sex regioner. I Stormalmö och Södra Sverige ligger de däremot på ”all time high”. Huspriserna ligger i samtliga sex regioner under sina tidigare toppnoteringar. Perioden med mycket stora prisuppgångar på bostäder är över för denna gång – om något ligger risken på nedåtsidan när räntorna klättrar upp igen och pandemin är över, säger Robert Boije.

Se tabell nedan över prisutvecklingen i november på lägenheter och hus.

Källa: SBAB Booli HPI, november 2021

bild