Kineums innovativa arkitektur sätter ny prägel på Göteborgsstadsdelen Gårda

Kineum är ett strategiskt viktigt projekt för Göteborgsstadsdelen Gårdas omvandling. Foto: Reflex Arkitekter

Den gamla arbetarstadsdelen Gårda i Göteborg befinner sig för närvarande i en spännande transformationsfas. Ett av de projekt som allra tydligast illustrerar den pågående förändringen i stadsdelen är Kineum, ett innovativt 27-våningshus som ska bli en levande mötesplats även utanför kontorstid och verkligen tillför något nytt till stadens skyline.

Text: Annika Wihlborg

Kineum är ett storskaligt projekt som inleddes i mars 2019.  Fastighetsbolaget Platzer är byggherre och NCC bygger. Projektet genomförs via ett bolag som samägs av de bägge aktörerna och Platzer kommer att förvärva NCC:s del av bolaget när projektet står klart. I juni 2022 räkna man med att projektet ska stå klart. För den arkitektoniska utformningen står Reflex Arkitekter. 

Utöver nybyggnationen av 27-våningshuset omfattar Kineum även ombyggnationen av 42 000 kvadratmeter i en befintlig fastighet. En av hyresgästerna i Kineum blir ESS Group, som kommer att etablera ett nytt unikt hotellkoncept, Jimmyz Resort & Hotel med 230 hotellrum, caféer, pool club och aktiviteter i fastigheten. Exempel på andra framtida hyresgäster är NCC, som kommer att flytta hit sitt Göteborgskontor och cykelverkstaden BikeFixx.

bild
Kineum beskrivs ofta som en ”glasvas” med en karakteristisk fasad som knyter an till Gårdas och Göteborgs arv som hamnstad. Bild: Reflex Arkitekter

Utrymmen för möten och öppen torgyta

Tanken är att Kineum ska fungera som en dynamisk destination, en ”stad i staden” som präglas av rörelse och mångfald, restauranger, barer, pooler, attraktiva mötesplatser och olika typer av service. Visionen är att skapa en fastighet där människor både vill jobba och spendera sin fritid.  Den kanske allra mest dynamiska delen av Gårda är just området kring Drakegatan, där Kineum byggs. Här uppförs en rad olika byggnader som tillsammans skapar ett modernt fastighetskluster. Utanför Kineum skapas en öppen torgyta, ett stadsrum som blir tillgängligt för alla med uteserveringar och utrymmen för möten människor emellan. På de lägre våningsplanen i det nya huset satsar Platzer på att skapa tillgängliga mötesplatser för allmänheten. På Kineums entréplan kommer det bland annat att finnas en hotellobby och en gemensam reception för hela huset samt flera restauranger. Högre upp i byggnaden planeras kontorsytor.

bild
Kineum blir en dynamisk mötesplats med bland annat kontor, restauranger och hotell. Bild: Reflex Arkitekter

Certifieras med BREEAM nivå Excellent

På Kineum har Reflex Arkitekter, som vann projektets arkitekttävling, skapat en fasad med diagonala kryssmönster som ska ge betraktaren en lokal förankring med associationer till fisknät och hamnkranarnas fackverk. Fasaden består av glastrianglar som formats i ett geometriskt mönster som ger byggnaden en unik karaktär. Reflex har skapat en karaktärsstark byggnad med hög igenkänningsfaktor som verkligen tar för sig i förhållande till sin omgivning. 27-våningsbyggnaden kommer att certifieras med BREEAM nivå Excellent.

bild
Utanför Kineum anläggs en öppen torgyta som frigör utrymme för möten människor emellan. Bild: Reflex Arkitekter

Sömlös övergång mellan hotell och kontor

–Byggarbetet flyter hittills på enligt tidsplan. Vi kommer att ha ett tätt hus inom kort och de första inflyttningarna planeras till sommaren 2022. Hotellet kommer att invigas hösten 2022. Vi har fått in flera intressanta hyresgäster och för nu dialog med ytterligare några presumtiva hyresgäster för några av de sista tillgängliga ytorna. Intresset för att hyra in sig i Kineum har generellt sett varit mycket stort, säger Johan Björkman på Platzer Fastigheters marknadsavdelning.

bild
Sommaren 2022 väntas Kineumprojektet stå helt klart. Bild: Reflex Arkitekter

Kineum är en av Platzers i särklass största investeringar hittills. Johan Björkman tycker att kombinationen av hotell, restauranger, kontor, SPA och mycket annat känns spännande och är övertygad om att det kommer att bidra med en ny dynamik till hela stadsdelen Gårda. Hans målsättning är att Kineum ska vitalisera Gårda och att fastigheten kommer att attrahera besökare från såväl Göteborg som från andra delar av landet. När kontorshyresgästernas besökare blandas med hotell- och restauranggäster bidrar det till en livfull atmosfär.

–Det blir en sömlös övergång mellan kontorsytorna och hotellet, vilket bland annat innebär att kontorshyresgästerna också kommer att röra sig i hotellets lobby och passera igenom den för att komma till sina kontor. Nu är hela fasaden på plats, det har varit roligt att se huset växa fram och se gestaltningen som vi tidigare enbart sett på arkitekternas visionsbilder bli verklighet. Nu börjar Kineum verkligen ta plats i stadsrummet, säger han.

bild