Peab förvärvar byggrätter av Väsbyhem i Upplands Väsby

Foto: Eskay Lim/Unsplash

Peab har tecknat ett avtal med Väsbyhem om att förvärva byggrätter avsedda för bostäder, förskola och bostäder för äldre inom del av fastigheten Hammarby 8:2 i Upplands Väsby kommun. Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart planeras till 2023.

Peab förvärvar byggrätter inom området Hasselnöten intill Hasselbadet och aktivitetshuset vid Hammarbyvägen i centrala Upplands Väsby. Inom den del som Peab förvärvar ska cirka 100 bostadsrätter, bostäder för äldre och en förskola uppföras. Byggstart planeras till år 2023.

”Här får vi tillsammans med Väsbyhem och kommunen möjlighet att utveckla fina mervärden för de boende i området. Med fler upplåtelseformer, en ny modern förskola och bostäder för äldre.” säger Emil Javelius, affärsutvecklare Peab Bostad.

Tillträdet och betalning beräknas ske under kvartal 3, 2022.