Den privata hyresvärden lämnar flest lägenheter till bostadsförmedlingen

Mikael Röjdemark, förvaltningschef för Victoriahem. Bild: Victoriahem

Under 2021 förmedlades totalt 1 034 av Victoriahems lägenheter via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är fler lägenheter än vad någon annan privat aktör lämnat till förmedlingen under samma period.

Bostadsbristen i Stockholmsregionen har skapat långa köer till lediga lägenheter. Under förra året förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm totalt 18 954 bostäder, och den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet var drygt nio år. Majoriteten av lägenheterna som förmedlades ägs av de allmännyttiga bolagen i kommunen, men även flera privata hyresvärdar har valt att ansluta sina lägenheter till den kommunala bostadskön.

– Vi är en stor hyresvärd och en betydande andel av våra lägenheter finns i Stockholm-Mälardalen. Vi ser oss som en viktig samhällsaktör och en del av det innebär att vi vill vara med och aktivt bidra till att minska bostadsbristen i regionen. Det är därför glädjande att bostadsförmedlingen kunde förmedla över 1 000 av våra lägenheter under förra året, säger Mikael Röjdemark, förvaltningschef för Victoriahem.

Efter Victoriahem var Stena (891), Wallenstam (876), Einar Mattsson (465) och Willhem (458) de privata bolag som lämnade flest lägenheter till bostadsförmedlingen. Victoriahem, som är det nya gemensamma namnet för bolagen som tidigare hette Hembla och Victoria Park, kommer nu att ansluta ytterligare delar av sitt bestånd i Stockholm.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet. Det har möjliggjort ökad effektivitet i vår organisation. Vi har en nära dialog med Bostadsförmedlingen i Stockholm som gör ett fantastiskt arbete under hårt tryck från många sökande. Under 2022 kommer vi att ansluta resterande delar av vårt bestånd i Stockholm till bostadsförmedlingen, cirka 3 000 lägenheter, säger Mikael Röjdemark.