2021 nådde Länsförsäkringar Fastighetsförmedling nytt försäljningsrekord

Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Under 2021 nådde Länsförsäkringar Fastighetsförmedling nytt försäljningsrekord med 1,5 miljarder kronor i provisionsintäkter. Antal sålda bostadsrätter steg med 13 procent och förmedlingen av småhus ökade med 5 procent. Totalt förmedlades 30 900 objekt, till ett försäljningsvärde av 80,9 miljarder kronor.

– Pandemins effekter med fortsatt låga räntor och ett ökat intresse för att flytta, fick både bostadspriser och antalet bostadsaffärer att nå rekordnivåer under 2021. Att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fortsätter växa, visar att kunderna uppskattar den trygghet och lokala expertis som våra mäklare levererar, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Under 2021 förmedlade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling totalt 30 900 objekt. När det gångna året nu summerats visar statistiken en ökning av antalet förmedlade småhus från 11 382 till 11 910. Antal förmedlade bostadsrätter ökade från 15 070 till 17 030. Provisionsintäkterna steg från 1 222 miljoner kronor till 1 490 miljoner kronor jämfört med föregående år – en ökning med 22 procent. Det sammanlagda försäljningsvärdet under perioden uppgick till 80,9 (63,4) miljarder kronor.

Under året har nio nya bobutiker tillkommit, vilket innebär att det totala antalet nu uppgår till 189. Vid årets slut hade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 945 medarbetare.

– För oss är det viktigt att bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Den senaste medarbetarundersökningen visar att fler medarbetare än innan uppfattar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som en attraktiv arbetsgivare. När personalen trivs på jobbet ser vi att det avspeglas i både kundrelationer och försäljningssiffror, säger Marcus Svanberg.