MIMO – Mölndals mest hälsofrämjande kontorshus

Illustration: Reflex Arkitekter

I centrala Mölndal bygger NCC projektet MIMO, som består av renovering av en befintlig byggnad samt nybyggnation av två fastigheter med 18 respektive 11 våningar, som kommer att byggas ihop med den befintliga byggnaden. Bland de kommande hyresgästerna finns SATS och den skånska coworking aktören Mind.

AV: ANNIKA WIHLBORG 

MIMO byggs på ett strategiskt läge, i anslutning till Mölndal resecentrum och Mölndals galleria. Hela projektet beräknas stå klart 2024. MIMO är tänkt att bli ett kvarter som blir ett dynamiskt nav för flexibla och framtidsorienterade arbetsplatser i kombination med handel och service. Tanken är också att MIMO ska utgöra den sista pusselbiten i det kvarter som ska utgöra entrén till Mölndals mest centrala plats. MIMO har utformats av Reflex Arkitekter och fasaden är särskilt intressant.

bild
Illustration: Reflex Arkitekter

Fasadkonceptet på MIMO bygger på uppförstorade tegelstenar i löpförband, ett material som har en stark anknytning till Mölndals industriella identitet och historik. MIMO utformas som ett så kallat Må Bra kontor, vilket innebär att NCC satsar lite extra på att skapa rätt förutsättningar för en hälsosam arbetsplats. Utöver träningsanläggning och en bra tillgång på hälsosamma matalternativ i huset har stor vikt lagts vid belysning, material, färgval, ventilation och utformningen av sociala utrymmen och andra delar av arbetsupplevelsen.

bild
Illustration: Reflex Arkitekter

OPTIMERAD LJUSSÄTTNING OCH AKUSTIK

Bra ljus och god hälsa hör ihop, kontorsdelarna i MIMO är därför optimerade med ny teknik som bland annat optimerar ljussättningen utifrån tidpunkt på dagen. Man har även lagt stor vikt vid fastighetens akustik. I oktober 2021 sålde NCC projektet till fastighetsbolaget Platzer.

bild