Bopriserna faller på bred front

Johan Hallnäs/TT: Enligt Valueguards prisindex.

I hela landet sjönk bostadspriserna med 1,6 procent i maj, enligt Valueguards prisindex.

Fallet för bostadsrätter låg på 2,1 procent medan motsvarande för villapriserna var något mindre påtagligt, 1,3 procent. I Malmö sjönk priserna för bostadsrätter med 2,2 procent medan villapriserna tappade 1,4 procent.

I Göteborg sjönk bostadsrättspriserna också, med 1,9 procent. Ett trendbrott syntes för villorna i Göteborg, vars priser i stället steg med 0,3 procent.

Allra mest märkbart var boprisfallet i Stockholm, där bostadsrättspriserna gick tillbaka med 3,0 procent och villapriserna med 3,2 procent.

Under junis två första veckor fortsatte bostadsrättspriserna resan nedåt som månaden innan i de två största svenska städerna. I Stockholm var nedgången 3,3 procent och i Göteborg 3,9 procent.

Sedan sista veckan i april, när den stora nedgången började, har priserna fallit med cirka 7 procent i Stockholm i nuläget, enligt Valueguards dagsindex.

Dyra bostäder påverkas först

En vändning som först syntes i de dyrare områdena, enligt Lars-Erik Ericson, talesperson och tidigare vd för analysföretaget Valueguard.

Om man delar in Stockholmsområdet i de dyraste, medeldyra och de lite billigare områdena så var det väldigt tydligt att nedgången var stark i de dyrare områdena och inte lika tydlig i de andra. Nu på slutet ser vi att nedgången även märks i andra delar, säger Lars-Erik Ericson.

Att de sjunkande priserna märks först i de dyrare områdena brukar bero på förändringar på börsen, enligt Lars-Erik Ericson, när ett annat kapital krävs för att kunna köpa dessa bostäder.

Det har ingenting med Stockholm som sådant att göra utan med de dyra bostäderna – och de finns ofta i Stockholm.

Liknande fall under pandemin

En nedgång som kan liknas vid den som vi ser nu såg vi inte för så längesedan. I början på pandemin föll priserna men nivåerna återhämtade sig så snabbt så att det knappt blev märkbart i månadsstatistiken, enligt Lars-Erik Ericson.

Den nedgången var mer en osäkerhetschock och sedan visade det sig att priserna fortsatte att gå upp i stället. Jämnar man ut fallet som vi såg då låg nedgången på ungefär 7-8 procent men om man tittar på månadssiffrorna så blev nedgången mindre än hälften.

Därefter har vi sett en kraftig prisökning under pandemin, lägger Lars-Erik Ericson till.

Även om vi ser ett stort prisfall nu så är vi fortfarande över den nivå som vi låg på innan pandemin.

Fakta: Bostadspriserna i maj

Marknad1 månad3 månader12 månader

Valueguards Hox-index-1,6 procent-2,0 procent2,9 procent

Bostadsrätter - riksnivå-2,1 procent-2,6 procent3,6 procent

Bostadsrätter - Stockholm-3,0 procent-4,0 procent3,9 procent

Bostadsrätter - Göteborg-1,9 procent-1,5 procent1,3 procent

Bostadsrätter - Malmö-2,2 procent-1,1 procent3,7 procent

Villor - riksnivå-1,3 procent-1,7 procent2,5 procent

Villor - Stockholm-3,2 procent-3,2 procent2,2 procent

Villor - Göteborg0,3 procent-1,4 procent2,5 procent

Villor - Malmö-1,4 procent-0,2 procent1,2 procent