LINK Arkitektur hedras med internationellt hållbarhetspris

ZEB-laboratoriet, ett föregångsprojekt inom nollutsläppsbyggnader. Foto: NTNU Trondheim – Nicola Lolli, SINTEF.

LINK Arkitektur har tilldelats Architizer A+ Award Special Mention i kategorin "Best Sustainable Firm Worldwide".

I en rad av fina bidrag och verksamheter från över 80 länder, plockades LINK ut som en branschaktör som skiljer sig från mängden med sitt målinriktade hållbarhetsarbete. LINK Arkitekturs ambition är att hitta den optimala balansen mellan höga miljöambitioner, ekonomisk lönsamhet och social hållbarhet – i alla projekt. Företaget använder sig av en metod som kallas Impact Architecture där man redan i tidiga faser identifierar de hållbarhetsgrepp som ger störst effekt för de resurser som finns. Därmed blir också bidraget till FN:s hållbarhetsmål så stort som möjligt. I processen nyttjas Kompass för hållbar arkitektur, ett digitalt dialogverktyg som kartlägger alla möjligheter, krav och önskemål från projektets intressenter. Med processen och verktyget är målet alltid att leverera hög arkitekturkvalitet och samtidigt eftersträva den största potentialen vad gäller social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Satsningen har resulterat i en omfattande portfölj av hållbara projekt som famnar om en rad nollutsläppsbyggnader, BREEAM Outstanding och NollCO2-projekt och inte minst större stadsutvecklingsprojekt med fokus på social inkludering, där man har lyft särskilt utsatta områden till trygga och levande bostadsområden.

Architizer hedrade LINK Arkitekturs hållbarhetsarbete med A+ Award. Utmärkelsen är en bekräftelse på företagets målinriktade arbete inom hållbarhet. Architizer är en erkänd internationell organisation som bygger nätverk för arkitekter och producenter genom inspirerande innehåll, arkitekturrecensioner och tävlingar. Målet är att öka kompetensen hos arkitekter för att skapa projekt av högsta möjliga kvalitet med bättre byggnader, bättre städer och till syvende och sist en bättre värld.

Ett urval av projekt med hög hållbarhetsprofil:

  • ZEB-laboratoriet: ett föregångsprojekt inom nollutsläppsbyggnader
  • Borgafjellet skola: ett föregångsexempel på gott inomhusklimat
  • Bispehaverne: transformation av utsatt stadsdel till hållbar, grön stadsdel
  • Hoppets förskola: fossilfri förskola som vann Årets bygge 2022
  • Rigshospitalet i Köpenhamn: korad som nr 15 av” The World’s Best Health Building”
  • Horten gymnasium: BREEAM Outstanding, passivhus.
  • Stovnertårnet: Norges mest inkluderande landskapsprosjekt.
  • Lidl Visby: Sveriges första NOLLCO2-certifierade byggnad
  • Kilden förskola: BREEAM excellent, plusshus