SKB:s nya huvudkontor – från klassiskt kontor till hybridarbetsplats

Den nya specialritade interntrappan sammankopplar de två våningsplanen och bildar en naturlig mötesplats för medarbetarna. En matsal och pausyta där alla kan samlas samt en flexibel arbetsyta som stöttar det nya arbetssättet.

Nyligen genomgick den kooperativa hyresrättsföreningen SKB:s huvudkontor en total förvandling. Det fyra våningar stora huvudkontoret har minskats ner från fyra till två våningar och anpassats för att bli ett mer socialt, modernt och aktivitetsbaserat kontor. Uppdraget, som tilldelades Ljusrum, var att gå från klassiskt kontor till hybridarbetsplats.

Av: Sanna Kesselfors Foto: Lasse Olsson

Ljusdesignern och inredningsarkitekten Lotta Löfgren på Ljusrum - som arbetat både som arkitekter, ljusdesigners och inredningsarkitekter - har varit en del i utförandet av projektet.

- När vi inledde arbetet var de fysiska ytorna en viktig del att tänka på. Man ville minska ytan och skapa yteffektiva, moderna utrymmen.

Samtidigt var slutmålet att arbeta aktivitetsbaserat och att arbetsplatsens utformning skulle möjliggöra nya sätt att arbeta på, berättar hon.

Från SKB:s sida fanns en önskan om att skapa en mer flexibel, yteffektiv och verksamhetsanpassad arbetsplats som var byggd för samarbete och möten.

- Uppgiften blev att transformera ett klassiskt kontorskoncept på fyra våningar, med egna kontor och stora ytor, till en modern, social arbetsplats i två plan.

- Den största utmaningen var att få ihop de två våningsplanen. Man ville skapa en känsla av att de hörde ihop som en enhet. Det vi gjorde var att placera en interntrappa mitt i lokalen som binder ihop lunchmatsalen på nedre plan med en café- och projektyta på det övre planet.

bild
Det finns flera möjligheter till semiavskilda möten. Här ett ”mötesrum” för fyra personer. Två soffor som omsluts av mjuka väggar ett bord och en digital skärm.

”Att bo i staden”

Planlösning, ytskikt, inredning och belysning arbetades succesivt fram, parallellt med möten och workshops i referensgruppen. Man tog fram konceptet ”bo i staden” som fick sätta ton för färg och materialval.

- Vi ville förmedla, både internt och externt, konceptet som gav oss möjligheter att spinna vidare i material och färgval, som landade i naturliga material som sten, trä och stål, som alternativ till byggstenar till hus - återigen för att spegla SKB:s verksamhet.

- Det föll sig naturligt med varma färger i terrakotta, som påminner om tegel och flera gröna färger som hänvisar till SKB:s fastighetsgårdar runt om i Stockholm.

bild
En stor digital skärm i matsalen gör att den blir en multifunktionell yta där hela kontoret kan samlas. Det flesta av möblerna i matsalen är återbrukade. De vackra solfjäderstolarna har fått ny färg och en skinnsits.
bild
Det stora mötesrummet i den externa ytan kan lätt delas av med en vikvägg, ett fällbart bord på hjul som flyttas ut, för att i stället bli två mindre mötesrum.

Återbrukad inredning i ny tappning

När det kommer till inredningen har vi genomgående arbetat med återbruk. Många av de möbler som fanns sedan tidigare, som till exempel cafémöblerna har vi återanvänt.

 

bild
En projektarbetsplats i en öppen yta, här kan du ta snabba avstämningar stående eller sitta på bekväma arbetsstolar och koppla upp dig till en digitalskärm.

- Alla möbler i matsalen är återbruk, ibland har vi målat och klätt om. Vi har även återbrukat armaturer, exempelvis de lampor som hänger ovanför interntrappan, berättar Lotta Löfgren.

SKB, som ser långsiktigt på sin verksamhet, ansåg att det var viktigt att välja god kvalitét med gedigna material som håller över tid – till exempel naturmaterial som trä och skinn.

- Genom en inkluderande process där medarbetarna drev projektet framåt och påverkade varje del i utfallet kunde synpunkter och orosmoment fångas upp och bli viktig input i arbetet. Resultatet blev en öppen, flexibel och social arbetsplats med stor variation och dynamik.

bild
I kundytan, vid receptionen, finns det en mängd olika mötesrum och i anslutning till dessa så finns förstås en kaffebar. Det vackra marmorgolvet har vi bevarat men undertaket fick en ny utformning, ett ovanbelyst perforerat metalltak, Milkyway.

 

bild
Basen på interntrappan mynnar ut i matsalen där det finns ett kök, en kaffebar, mat-på-jobbet-maskiner.  Här hämtar man sin post. Bakom trappan finns det personliga skåp och här skymtar även ingången till verkstaden, en viktig del av verksamheten.  

FAKTA

SKB:S KONTOR

KUND/BESTÄLLARE: SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening
INREDNINGSARKITEKT: Lotta Löfgren Inredningsarkitekt Ljusrum AB
ARKITEKT: Eva Bratell Arkitekt Ljusrum AB
LJUSDESIGNER/ELKONSULT: Ljusrum AB/PE Projektengagemang
FÖRÄNDRINGSLEDNINGSKONSULT: Christel Sambor på Workflow Projekt AB
INREDNINGSLEVERANTÖR: Magnus Rydstedt, Alfa Inredningar AB
BYGGENTREPRENÖR: TL Bygg