Nacka utses till Sveriges mest stabila kommun

Victor Kilén, Stadsdirektör och Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande (M). Foto: Liza Simonsson

Nacka kommun intar för andra året i rad förstaplatsen i ”Regionernas kamp”, en mätning av hur robusta och sårbara Sveriges kommuner är. Det tillkännagavs idag av teknik- och analysföretaget WSP. Nacka har genomgående höga poäng i mätningens parametrar, inklusive de nya kategorierna hållbarhet och näringslivsklimat. Därmed rankas Nacka åter igen som landets mest framtidssäkra kommun.

– Det är väldigt roligt och hedrande att vi ännu en gång rankas som Sveriges mest robusta kommun. Det är en följd av vårt långsiktiga, konsekventa och målmedvetna arbete där vår starka ekonomi gör att vi kan anpassa oss efter samhällsförändringar och en hög motståndskraft. Vi ser också att våra satsningar på utbildning, socialt stöd, jobb och företag liksom natur, klimat och miljö faktiskt gör skillnad, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

– Nacka är en kommun med mycket goda förutsättningar med en växande befolkning, höga skolresultat och hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv för att nämna några av de parametrar vi tittar på. Generellt presterar pendlingskommuner nära storstad mycket bra i vår undersökning, och i år är det Stockholmskommunerna som dominerar tio-i-topp-listan. Nya förutsättningar för distansarbete kan ha påverkat utvecklingen. Nacka är en kommun som fortsätter att utvecklas, inte minst med allt som kommer med nya tunnelbanan. Vi kommer sannolikt se Nacka kommun högt upp i vår ranking även kommande år, säger affärsområdeschef Fredrik Bergström på WSP.

Rapporten ger en bild av läget i landets kommuner och regioner och belyser, baserat på statistik från SCB, riskfaktorer som kan göra en kommun extra sårbar. Utgångspunkterna i rapporten baserar sig på nyckeltal som bland annat utbildningsnivå, kommunstorlek, inflyttning, andel av befolkningen under 55 år med minst 10 år kvar till pension, som ger en fingervisning om regionens förutsättningar på längre sikt.

Nacka presterar väl på i stort sett alla parametrar. Kommunen har en stor och välutbildad befolkning, en hög nivå av branschbredd och andel sysselsatta inom kunskapsintensiva verksamheter något som innebär hög grad av kunskap bland befolkningen. Nytt för i år är kategorierna hållbarhet och näringslivsklimat, där Nacka har tilldelats 9 av 10 möjliga poäng på båda parametrar. Hållbarhet kopplas till kommunernas förmåga att utvecklas ekonomiskt och därmed också möjligheten att ha råd att göra de satsningar som krävs för att möta klimatutmaningarna. Mätningen visar också att Nacka har ett bra näringslivsklimat.

– Vi har höga ambitioner med näringslivet i Nacka och fokuserar på ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. Vi ser vikten av att kunna tillhandahålla goda möjligheter att möta företagens behov och att de bästa etableringsförutsättningar i syfte att bidra till en positiv utveckling. Vi ser också att vårt arbete med framtidens hållbara och attraktiva livsmiljöer har skapat förutsättningar för Nackabor, näringsliv, föreningar och våra medarbetare att växa och utvecklas, säger stadsdirektör Victor Kilén.

Nacka kommun utmärker sig – fina betyg i många mätningar och rankingar i år

I maj tilldelades Nacka utmärkelsen Årets Kvalitetskommun som delas ut till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster av hög kvalitet.

I april fick Nacka kommun det bästa resultatet i Sverige när det gäller myndighetsutövning mot företag enligt SKR och Stockholm Business Alliances mätning Nöjd-Kund-Index. I mätningen ökar Nackas service till företag från 79 föregående år till 83 NKI. Det är det högsta betyg företagen har givit kommunen sedan mätningarna inleddes år 2007 och placerar Nacka högst bland kommuner över 40 000 invånare.

I februari tilldelades Nacka priset Årets tillväxtkommun. Priset delas ut till kommuner i Sverige som särskilt har lyckats med utvecklingen av stads- och infrastrukturprojekt.