HOMEMAKER – digitaliserad kundresa från tillvalshantering till eftermarknaden

Philip Göransson, vd för HomeMaker.

Sedan starten 2015 har HomeMaker utvecklats med syftet att hjälpa människor att ta välgrundade beslut kring sina nya och framtida bostads- och arbetsplatser. Detta genom att erbjuda digitala verktyg som kan visualisera och samla alla fastighetsbeslut på en och samma plattform, för att förenkla arbetsprocessen.

AV: SANNA KESSELFORS FOTO: HOMEMAKER

Aktuella Byggen har talat med Philip Göransson, vd för HomeMaker, som beskriver deras vision och tjänster närmare.

– Vi möjliggör för projektutvecklare som bygger nya bostäder att digitalisera sin kundresa, samt deras bostadsköpare att i sin tur ta välgrundade beslut om deras framtida boenden – framförallt när det gäller den fasta inredningen i bostadsrätter, berättar PhilipGöransson.

HomeMaker erbjuder idag två lösningar, HomeMaker Showroom och HomeMaker Service. Dessa två lösningar ska, som Philip beskriver det, underlätta för projektutvecklare, totalentreprenörer och förvaltare att hjälpa sina kunder att ta beslut kring sina bostäder och arbetsplatser när det kommer till sortiment och inredningsval.

Bostadshus kan beskrivas som ett komplex med lägenheter där alla utrymmen ska fyllas med produkter, så som golv, tak, lister, köksluckor med mera. Historiskt sett har det varit en mycket omfattande och snårig process att hålla ordning på hela det sortimentet – det har ofta skötts manuellt med penna och papper. Med hjälp av digitala verktyg hjälper vi projektutvecklaren dels att få spårbarhet i sitt sortiment, dels att koppla sortimentet till de olika ytorna för att ta fram ett underlag med en visuell bild av slutresultatet. Detta underlag kan man sedan visa slutkunden, alltså bostadsköparen. 

HOMEMAKER SHOWROOM

Verktyget HomeMaker Showroom består av en 3D-konfigurator som möjliggör tillvalshanteringen digitalt. HomeMaker service är ett ärendehanteringssystem som löser projektutvecklares problem med garantiärenden och felanmälningar på ett enklare sätt genom att få en bra översikt.

AUTOMATISERAR PROCESSER

– Vi automatiserar processerna kring ärendehanteringen i samtliga led genom att förenkla för projektutvecklare och totalentreprenörer att exempelvis delegera till rätt utförare, importera punkter från besiktningar och så vidare.

– Vårt arbete genomsyras av fem ledstjärnor; kundfokus, kvalitet, kreativitet, kommunikation och ansvar. Siktet är tydligt inställt på visionen att tillgängliggöra för alla människor att så enkelt och snabbt som möjligt skapa och modifiera de platser som vi bor och arbetar i genom livets alla faser.