Byggmässan Göteborg - Digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning i fokus

Petter Green, Director Digital Matter på White Arkiteker, talar på Byggmässan 2023.

Den 26 – 27 april 2023 arrangeras Byggmässan Göteborg i Prioritet Serneke Arena. Mässans innehåll och seminarieprogram är en del av det stora intresset som finns för mötesplatsen, men även västra Sverige som knutpunkt och vikten av en mötesplats i en region med stark tillväxt.

Mässans fokusområden är hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning. Ämnen som återspeglas både i innehållet på scen och bland utställarna. Nu presenteras de första fyra seminarierna på mässan:

Design & data – nyckeln till ett hållbart samhälle

Digitaliseringen är avgörande i byggbranschens strävan mot en mer sammanhängande byggprocess, lägre risknivå och ett tydligt förvaltningsperspektiv från start. Denna strävan syftar till ökad cirkularitet, nya hållbara affärsmodeller och lägre bygg- och förvaltningskostnader, samt större utrymme för nyskapande och mer skräddarsydd arkitektur som möter människors liv och behov i deras föränderliga vardag. Lyssna till Petter Green från White Arkitekter kring digitalisering i byggbranschen.

Hållbar arbetsmiljö i byggbranschen
Malin Söderson utsågs till Årets byggkvinna 2022 och är VD på saneringsföretaget Iskad Industri & Skadesanering AB i Stockholm. Hållbarhet i branschen är så mycket mer än de materialval man gör, det handlar också om hållbarhet i ett företagsperspektiv.

Byggkonjunkturen

Tor Borg, analyschef CityMark Analys & Byggfakta, kommer prata om Byggkonjunkturen på seminariet och hur djup nedgången blir. Med avstamp i Byggfaktas projektdatabas kommer han presentera nuläge och framtidsutsikter för byggandet inom olika sektorer.

Tor har en utbildning som nationalekonom med bakgrund som analytiker på Riksbanken, Boverket och Folksam. Han har även arbetat som chefekonom på SBAB, nordisk analyschef på JLL, utredare i olika kommissioner och drivit egen konsultverksamhet.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förebygga arbetslivskriminalitet i byggbranschen
Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar arbetstagare, företag, samhälle och statsfinanser. Det handlar om allt från svart arbetskraft, skattebrott, brott mot arbetsmiljölagar och utnyttjande av välfärdssystemet till stölder, överfakturering och mutor.

Anna kommer berätta om de risker för ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet som Ekobrottsmyndigheten ser kopplat till byggbranschen, vilka utmaningar som finns i arbetet med att bekämpa dessa och vilka möjligheter vi har att tillsammans arbeta förebyggande.