Barkarbystaden - Målet är att skapa en cirkulär lösning för citylogistik

Framtidens lösningar för citylogistik kommer att testas i Barkarbystaden i Järfälla kommun. Foto: Sustainable Innovation

Hur ser framtidens hållbara flöde av produkter och varor till och från staden ut? Vilka transportfordon ska vi använda? Hur använder vi stadens ytor på ett optimalt sätt och hur kommer returflöden av material bäst till användning? Det kommer projektet Urban Logistik Barkarby, norra Europas största stadsutvecklingsprojekt att ta reda på. Målet är att skapa en cirkulär lösning för citylogistik.

Älskade Stad-konceptet vidareutvecklas

Älskade Stad-konceptet innebär att stora tunga fossildrivna fordon för gods respektive återvinning kan ersättas med mindre eldrivna fordon i städer. Med hjälp av city-hubbar sorteras och lastas varor och returmaterial. Energieffektiviteten ökar på så sätt radikalt. Konceptet gör även att avsevärt mindre yta behövs vid lastzoner då lättare elfordon används istället för stora last- och sopbilar. Vidare minskas antalet angöringar genom att flera material transporteras inom en rutt och med ett fordon. Inte minst klarar de mindre elbilarna att leverera och hämta material från exempelvis garage i hissar, vilket innebär mer fritt utrymme på gatorna.

bild
Magnus Fransson, projektledare för Urban Logistik Barkarby. Foto: Sustainable Innovation

Öppen plattform gör alla aktörer till en del av lösningen

För att få verklig effekt behöver det nuvarande konceptet skalas upp. Med en öppen plattform kan alla stadens aktörer som hanterar varor och gods till och från staden bli aktörer i ett cirkulärt materialflöde. Det innebär att såväl handelsaktörer som återvinningsaktörer och rena logistikaktörer kan bli en del av lösningen.

”I slutändan handlar hållbarhet om ett ansvarsfullt och effektivt nyttjande av resurser. Detta projekt är en unik möjlighet att få göra just detta, i stor skala. I mötet mellan stadens rum, logistik och resursflöden vill vi hitta lösningar för framtidens konsumtion.”
säger Magnus Fransson, projektledare för Urban Logistik Barkarby

bild
Magnus Fransson, projektledare för Urban Logistik Barkarby. Foto: Sustainable Innovation

Målsättning och medverkande

Projektets mål är att vidareutveckla lösningen Älskade Stad genom att ta fram en beskrivning och design av en cirkulär citylogistik för materialflöden. I projektet ingår också att ta fram en affärsmodell för detta. Förhoppningen är sedan att designen ska implementeras och testas på riktigt i Barkarbystaden i Järfälla kommun.

Medverkar gör Barkarby Science, Bring, Järfälla kommun, KTH, Ragn-Sells, ReLog och Sustainable Innovation. Projektet pågår mellan november 2022 och december 2023 och finansieras av Strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden, med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.