Sveriges största P-hus i trä invigt

Almir Hodzic, VD Parkering Malmö och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande inviger P-huset Sege Park november, 2022. Foto: Pernilla Wästberg

P-huset Sege Park, sydsveriges första och Sveriges största P-hus i trä är 6 våningar högt och har plats för ca 600 bilar. P-huset öppnades den 1 november och har nu officiellt invigts av Parkering Malmös VD, Almir Hodzic och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Under invigningen signerades också ”Klimatkontrakt Malmö” som ett bevis på Parkering Malmös åtagande att bolagets byggnation ska vara klimatneutral 2030.

P-huset Sege Park är Parkering Malmös spjutspets inom klimat och innovation. Genom att bygga huset av trä och använda alternativ till betong i så stor utsträckning som möjligt minimeras byggnationens klimatpåverkan.

- Parkering Malmö har höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Vi vill också modernisera tänket kring hur parkeringshus används. Förutom att p-husen ska förse staden med parkeringsplatser, vill vi föra in fler funktioner såsom delningstjänster, växtväggar som gynnar insektslivet i närmiljön och laddboxar som laddas med lokalproducerad el från solceller på taket, berättar Almir Hodzic VD Parkering Malmö.

bild
P-huset Sege Park. Foto: Malmö stad

Klimatkontrakt

Under invigningen signerade Parkering Malmö ”Klimatkontrakt Malmö”, vilket innebär ett åtagande att bolagets byggnation ska vara klimatneutral 2030 och att Parkering Malmö ska ställa miljö- och hållbarhetskrav i alla upphandlingar år 2030. Vidare ska bolagets elproduktion från egna anläggningar uppgå till minst 50 procent av elanvändningen år 2030.

- Världens städer är utpekade som nyckelaktörer i arbetet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att lyckas behöver vi samarbeta och därför jobbar vi med klimatkontrakt brett både inom staden och med näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare. Det är ett erbjudande att kroka arm och bidra utifrån sina förutsättningar. Jag är glad att Parkering Malmö ser vikten av modiga investeringar för att öka takten i klimatomställningen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Unika lösningar med fokus på hållbarhet

Förutom träkonstruktionen innehåller P-huset Sege Park flera unika lösningar. Regn- och dagvatten från framför allt parkeringshusets tak kommer att samlas i ett magasin under byggnaden, och sedan användas istället för dricksvatten för bevattning av p-huset växtväggar. P-huset har förberetts för 120 laddplatser som ska ladda elfordon med lokalproducerad el från solceller på taket. Tack vare ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet extra innovativt - ett fastighetsbatteri och smart styrning av energianvändningen gör att p-huset kan bli en resurs för elnätet snarare än en belastning.

Mobilitetshubb

Genom att skapa plats för ett cykelgarage och för en mobilitetspool med olika typer av cyklar samt upp till 15 bilpoolsbilar, kommer P-huset Sege Park att bli en mobilitetshubb för de boende i område.

Med på invigningen var ett 70-tal inbjudna gäster, såsom representanter från övriga byggherrar på området Sege Park, Malmö stad samt samarbetspartners och leverantörer till p-huset.