Nytt kvarter i Johanneslust, Malmö planeras

Heliotropen, Johanneslust. Illustration: Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

I Johanneslust i nordöstra Malmö planeras det för ett helt nytt kvarter med bostäder, verksamheter och en park. På tisdagens sammanträde sa stadsbyggnadsnämnden ja till detaljplanen för området.

Området i fråga sträcker sig från Sallerupsvägen till Genarpsgatan och angränsar till Johanneslustgatan. Planen är att bygga ett helt nytt kvarter på tomten som till stora delar är öde i dag. Intill Johanneslustgatan finns en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bevaras och utmed Sallerupsvägen en del verksamheter. I framtiden är det tänkt att Sallerupsvägen ska kantas av träd, cykelbana och busshållplats.

Ut mot Sallerupsvägen är planen att bygga både bostadshus och lokaler som kan användas till olika verksamheter som till exempel butik, restaurang, bibliotek, kontor eller av föreningar. Närmast Genarpsgatan byggs bostäder.

bild
Johanneslust. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Sammanlagt blir det 330 bostäder av olika storlek i kvarteret. Mellan husen anläggs en lokalgata med rader av träd, en lekplats och en park. I området byggs även ett parkeringshus för boende och besökare.

– Det här är ett välkommet tillskott av hyresrätter i ett område som domineras av småhus. För att bryta segregationen måste vi bygga en blandad stad, i områden där bostadsrätter är i majoritet ska det byggas hyresrätter och vice versa. Det här är ett utmärkt exempel på det samtidigt som vi förstärker tillgången till service och lyfter området, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

bild
Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

– Malmös stadsutveckling ska vara hållbar både utifrån ett miljömässigt och socialt perspektiv. Efter dialoger med Malmöborna har nu beslutet tagits kring Heliotropen vilket möjliggör hundratals nya bostäder som anpassats utifrån områdets behov. Här kommer nya verksamheter etablera sig samtidigt som vi gör utrymme för lek och liv, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

bild
Illustration: Malmö stad

– Invånarna i de nya kvarteren på Johanneslust kommer att mötas av ett både trivsamt, tryggt och hållbart område. Den nya parken blir en plats både för lek och umgänge, samtidigt som den minskar risken för översvämningar. Utformningen med träd istället för bilparkeringar längs med gatorna minskar genomfartstrafiken, och den tryggheten uppskattas av både barn och vuxna, säger Mårten Espmarker (MP), ledamot stadsbyggnadsnämnden