E.ON-innovation minskar energibehovet på MediconVillage

E.ON ectogrid™ använder en ackumulatortank för att passivt balansera nivåerna av varmt och kallt vatten i systemet

Innovationen E.ON ectogrid™ har minskat behovet av externt tillförd energi på Medicon Village i Lund med över 60 procent, genom att dela och balansera energiströmmar mellan byggnader. Det visar resultat från senaste kvartalet. – Vi ser att behovet av tillförd energi till vår Science Park kraftigt minskar, och vi är på väg att nå ett av våra viktiga delmål i vår hållbarhetsstrategi, säger Erik Jagesten, VD MediconVillage Fastigheter AB.

E.ON ectogrid™ gör det möjligt att balansera byggnaders olika behov av värme och kyla mot varandra. Under 2022, har ectogrid levererat drygt 10 GWh värme och kyla vilket utgör största andelen av det totala behovet. Verkningsgraden för hela systemet har kontinuerligt förbättrats vilket medför väsentligt minskad användning av extern energi, mer än 60 procent. Energieffektiviseringen realiseras genom att energi delas och balanseras mellan de anslutna byggnaderna, vilket reducerar andelen externt tillförd energi till systemet.  

– E.ON ectogrid™ uppvisar en klart lägre energiåtgång jämfört med fristående lokala värme- och kyla-lösningar. Balanserade energiflöden där man styr temperaturen i nätet, till skillnad från traditionella lågtemperaturnät som ofta blandar flöden av olika temperatur, medför högre effektivitet samt flexibilitetsmöjligheter på elsidan än flöden i en fristående värme- och kylalösning säger Kamilla Björkman, ansvarig för E.ON ectogrid™utveckling.  

När de första byggnaderna anslöts på MediconVillage var den primära målsättningen att uppnå en bra grundnivå genom att optimera balanseringen av energiströmmar på nätet och styra nättemperaturerna. Efterhand har styrning av nättemperaturerna optimerats med lägre temperaturer som resultat och kontrollalgoritmerna har utvecklats för att, så effektivt som möjligt, använda hela systemet som ett gigantiskt termiskt batteri.  

– Fokus ligger nu på att vidareutveckla E.ON ectogrid™ med smarta algoritmer som förbättrad temperaturreglering, förladdning av ackumulator, prognostisering av behovet och optimering av byggnadernas effektuttag i kombination med ökad egenproduktion av el via exempelvis solceller och batteri. Dessutom genomförs tester på MediconVillage där systemet tar hänsyn till elpriser för att styra ned byggnadens effektbehov vid pristoppar, det tror vi kommer vara viktigt i rådande omvärldsläge, fortsätter Kamilla Björkman.