Fasadgruppen ingår ramavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Foto: Fasadgruppen

Fasadgruppen har ingått ett ramavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) för arbeten på fastigheters yttre skal. Ramavtalet gäller i hela Sverige och löper initialt under 2023.

SBB är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete.

Genom ramavtalet har SBB möjlighet att avropa entreprenader avseende sina fastigheters yttre skal, såsom fasader, fönster, balkonger, tak och plåtarbeten, från Fasadgruppen.

”Fasadgruppen är glada att påbörja detta samarbete med SBB. Utöver löpande underhåll arbetar SBB aktivt med att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd, och åtgärder på exempelvis fasad och fönster har stor positiv inverkan på den totala energiförbrukningen”, säger Pål Warolin, vd för Fasadgruppen.