Elprisstöd - vad gäller?

Foto: HSB

Den 20 februari 2023 kommer Försäkringskassan påbörja arbetet med att betala ut elprisstöd till svenska hushåll. Vilka kommer få del av stödet och hur kan bostadsrättsföreningar hantera det?

Vilka får elprisstödet?

Rätt till elprisstöd har den elanvändare som köper el för eget bruk i Sverige, det är fråga om såväl privatpersoner som företag, föreningar och samfälligheter. Bostadsrättsföreningar har rätt till elprisstöd för perioden oktober 2021 till och med november 2022.

Det är den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som kommer att få del av stödet. Stödet kommer betalas ut till elanvändare med elanläggning i södra Sverige, elområde SE3 och SE4.

Den 20 februari 2023 kommer stödet att börja betalas ut till privatpersoner. Hur och när företag och bostadsrättsföreningar får del av stödet är ännu inte klart.

Hur ska bostadsrättsföreningar hantera elprisstödet?

En bostadsrättsförening med gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare den 17 november 2022 kommer att få del av elprisstödet till föreningen och inte till medlemmarna eller hyresgästerna själva. Hur elprisstödet ska hanteras i bostadsrättsföreningen är upp till vardera nätägaren, dvs. bostadsrättsföreningens styrelse, att besluta om.

Det finns olika sätt att hantera elprisstödet i bostadsrättsföreningar;

  • Bostadsrättsföreningen behåller stödet,
  • bostadsrättsföreningen rabatterar framtida elkostnader motsvarande erhållet elprisstöd, eller
  • bostadsrättsföreningen för vidare hela elprisstödet till respektive medlem eller hyresgäst.

Om en bostadsrättsförening överväger att hantera elprisstödet enligt de två senare punkterna rekommenderas kontakt med den ekonomiska förvaltaren innan styrelsen fattar beslut, för att se över om det är möjligt att genomföra. En risk är att den administrativa kostnaden för hanteringen av de två senare punkterna blir lika mycket eller högre än elprisstödet i sig.

Källa: HSB