LINK Arkitektur lanserar app för livscykelanalyser inom byggbranschen

Arno De Ryst, LINK Arkitektur.

LINK Arkitektur har utvecklat en app för livscykelanalyser i tidiga faser av bygg- och stadsbyggnadsprojekt. En av de stora nyheterna är att analyserna kopplas direkt till en 3D-modell. Det ger mer korrekta analyser och ännu mer hållbara projekt. Nu bjuds hela branschens utvecklare in att utveckla verktyget ytterligare. LINK Arkitektur vill uppmuntra till samarbete och innovation och att appen ska bli ett effektivt verktyg för hela branschen – den har nämligen tillgängliggjorts som open source.

– Vårt överordnade mål är att minska klimatavtrycket och för att nå så långt som möjligt bjuder vi in alla med samma ambitioner att bidra i det arbetet. Vi tror att gemensam innovation inom branschen är nyckeln till framgång, säger Arno De Ryst, Head of Digital.

Livscykelanalyser (LCA) ökar snabbt i efterfrågan för att kunna kartlägga byggprojektens miljöpåverkan under hela livscykeln. Som ett svar på det, har LINK Arkitektur utvecklat en LCA-app som genererar livscykelanalyser i tidiga faser. De kallar den ”Guesstimator LCA”.

bild

Integrerade LCA-analyser

Huvudprincipen i en LCA-analys är att utvärdera en byggnads koldioxidutsläpp under hela livscykeln. För att förutse framtida utsläpp från drift och underhåll måste olika scenarion utvärderas, vilket är en utmaning. Beräkningarna har nämligen hittills inte varit kopplade till 3D-modellen och då kan LCA-processen inte heller integreras i arbetsflödet. Dessutom har det saknats information i modellerna för att kunna genomföra fullgoda beräkningar i tidiga faser.

LINK Arkitektur är ledande inom digital utveckling och deras nya app kopplar samman en 3D-modell med en LCA-plattform. Därmed skapas en aktiv länk mellan utvecklings- och projekteringsprocessen och LCA-analysen. På så sätt kan man alltid hålla koll på klimatutsläppen och minska klimatpåverkan redan i tidiga skeden. Verktyget, som fortfarande är under utveckling, kan hjälpa byggherrarna att fatta välgrundade beslut om miljöpåverkan från byggprocesser och -material. Syftet är att generera livscykelanalyser som kan bidra till mer hållbara byggnader.

Vidareutvecklas på AEC Hackathon

AEC (Architecture, Engineering, Construction) samlar alla som utformar, bygger och förvaltar vår byggda miljö för att samverka kring banbrytande teknologier. Under årets AEC Hackathon i Köpenhamn valde LINK att göra LCA-appen tillgänglig som open source. De uppmanade andra utvecklare att förbättra integrationen med Boverkets miljödatabas samt verktygen LCAbyg och LCABYG-NOR. Dessutom introducerades nya visualiseringskartor och förbättrad geometri från Speckle. För att ta verktyget ännu ett steg, bjuder de nu in till ett forum för vidareutveckling. Ambitionen är att med gemensamma krafter skapa ytterligare innovation till nytta för hela branschen.