Ljuskrona skapad av återbrukade cykeldelar - Konst ska inspirera till hälsosamma val

Jonas Torstensson och Linda Röjås från Torstensson Art & Design har tillsammans med Wihlborgs och arkitekterna Krook & Tjäder utformat kontorshuset Kvartettens konstnärliga utsmyckningar, såsom en ljuskrona skapad av återbrukade cykeldelar. Foto: Whiborgs

Vad blir det om man korsar en venetiansk ljuskrona och ett gäng kasserade Malmöcyklar? Något alldeles unikt och spektakulärt. De konstnärliga utsmyckningarna i Wihlborgs kontorshus Kvartetten i Hyllie är inte bara noggrant utformade efter platsens rum och syfte utan bottnar också i ett återbrukstänk utöver det vanliga, och med en målbild att främja hyresgästernas hälsa.

Jonas Torstensson startade sin design- och arkitektbyrå Torstensson Art & Design år 1985 och företaget har intresserat sig för olika typer av återbruksarbete sedan början av 1990-talet. Jonas och hans kollegor hade således lång erfarenhet av återbruksarbete att hämta inspiration från när de satte igång arbetet med att utforma de konstnärliga utsmyckningarna av Kvartetten.

– Miljöarbete ligger oss varmt om hjärtat. Det handlar mycket om att inspirera och visa hur man kan använda återbruksmaterial i stället för att slänga det, säger Jonas Torstensson.

Tillsammans med kollegan Linda Röjås, strateg och designer, och i dialog med Wihlborgs och arkitekterna på Krook & Tjäder som ritat Kvartetten, började en plan växa fram. Bland annat föddes idén att utföra en enorm muralmålning i trapphuset, vilket gavs i uppdrag till konstnären Malin Sparrvardt.

Trapphuset i Kvartetten är utsmyckat med en väggmålning som lockar till vardagsmotion.

Linda Röjås betonar att samarbetet med arkitekterna på Krook & Tjäder har fungerat fantastiskt.

– Det krävs modiga arkitekter för att låta andra att ta fram platsspecifik konst på det här sättet, och de har verkligen varit både modiga och inbjudande, säger hon.

Cykelramarna satte stilen

Att arbeta med återvunnet material har sina utmaningar – och sina förtjänster. Jonas Torstensson berättar att arbetet med att skapa en stor ljuskrona till cykelloungen av delar från gamla cyklar stötte på utmaningar under arbetets gång, utmaningar som drev designen i nya riktningar.

– Först hade vi bara de mer moderna cykelramarna som är ganska kantiga att jobba med, och då fick ljuskronan ett mer modernt funkis-utseende. Men när vi sedan fick tag i äldre, svängda cykelramar fick kronan följa den ursprungliga venetianska tanken, berättar han.

Kvartettens cykelrum ligger i entréplan och utsmyckningarna är gjorda av återbrukade cykeldelar.

Cyklarna som använts i bygget av kronan och till andra element i loungen hittades hos föreningen Malmö Återcyklar som visade sig sitta på en skattkista av material. De gamla cyklarna kommer bland annat från förrådsrensningar runt om i Malmö.

– För oss är det viktigt att det återanvända materialet förädlas till något nytt. När man kommer in i cykelloungen ser vi gärna att det tar ett tag innan man upptäcker att den stora ljuskronan faktiskt är tillverkad av cykeldelar, säger Linda Röjås.

Torstensson Art & Design har varit med och utformat hela cykelloungen med sitt cykel-SPA, bland annat genom att färgsätta rummet med inspiration av kulörer från cykelmärket Bianchi. De har också tagit fram glaslampor av munblåst glas efter en ursprunglig idé av arkitekten Stina Kull på Krook & Tjäder, och utformat hissarna i huset.

– Hissarna har utsmyckats med fotografier från olika delar av Skåne, ett sätt att inspirera till besök i naturen. Det är två lokala naturfotografer Leif Elison och Peter Nilsson som tagit bilderna. Med hjälp av en QR-kod kan man få exakt position var bilden är tagen så att man kan besöka platsen själv, berättar Linda Röjås.

 

Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs, är övertygad om att utsmyckningarna bidrar till ökad trivsel.

Konsten lockar till trappan

Muralmålningen i trapphuset, med motivet av klätterväxterna kaprifol och klematis, är ett annat sätt att få in naturen i byggnaden, men också ett sätt att inspirera folk att ta trappan i stället för hissen. Samma tanke har genomsyrat utformningen av cykelloungen, att den ska vara så attraktiv att husets hyresgäster ska bli inspirerade att utnyttja den, vilket ligger helt i linje med byggnadens WELL-certifiering.

Rickard Berlin som varit Wihlborgs projektledare under bygget av Kvartetten är riktigt nöjd med vad utsmyckningarna tillför byggnaden.

Han säger att inriktningen på utsmyckningar skapade genom återbruk kändes viktigt och passade väl in i Kvartettens NollCO2 certifiering.

– Konsten ska ge sinnesupplevelser och skapa trivsel för hyresgästerna. Man ska känna lust att gå till sitt kontor. Utsmyckningarna förstärker upplevelsen och ger huset ett hjärta.