Samarbete ska lyfta Hjälmareregionen

Foto: Örebro kommun

Hur skapar vi en levande, attraktiv miljö kring Hjälmaren, Sveriges fjärde största insjö? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras när offentliga aktörer från fem kommuner och tre län träffas för att stärka samarbetet för utveckling på och kring Hjälmaren.

Hjälmaren erbjuder en mängd upplevelser, inte bara direkt i anslutning till sjön. Här finns alla möjligheter för att skapa ett liv tillsammans med vatten. Hjälmaren är en del av fem kommuner, Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Örebro. Den ligger även i tre län, Södermanland, Västmanland och Örebro län. Därför är ett mer omfattande samarbete avgörande för områdets framtida utveckling.

För att vi tillsammans ska kunna skapa en attraktiv och levande landsbygd, ett rikt friluftsliv och förutsättningar för en stark besöksnäring har nu de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren tagit fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid.

Strategin har nu beslutats av respektive kommun och nu börjar arbetet med att samordnat omsätta den i praktiken. Den 31 mars anordnas därför en Hjälmarkonferens i Eskilstuna för det andra året i rad där ett förslag på hur den fortsatta samordningen av Hjälmarens utveckling ska organiseras presenteras och diskuteras.

- Det är en styrka att vi nu är elva organisationer som tagit fram en gemensam strategi kring hur vi ska arbeta med utvecklingen av Sveriges fjärde största sjö. På det här sättet skapar vi goda och långsiktiga förutsättningar för att både ta hand om sjön på bästa sätt samtidigt som vi stärker både invånares och besökares rekreationsmöjligheter, säger Kemal Hoso (S) kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor Örebro kommun.

- Hjälmaren har en otrolig potential inte bara som naturresurs utan även i den mångfald av upplevelsevärden som den erbjuder, bland annat för båtlivet. När vi nu tillsammans har formulerat vår vilja och ambition kring utveckling av sjön skapas goda förutsättningar för att verkligen ta tillvara på Hjälmarens potential, säger Jonna Lindman, Kommunstyrelsens ordförande Arboga kommun.

- Det som är särskilt glädjande är att vi i den gemensamma strategin har ett tydligt fokus på hållbar utveckling och nu stärker våra förutsättningar för att tillsammans med övriga aktörer kring sjön arbeta med landsbygdsutveckling, besöksnäring och friluftsliv samt förhoppningsvis genom den samverkan öka den biologiska mångfalden och förbättra vattenkvalitén, säger Ann-Sofie Wågström, ordförande Kommunfullmäktige Eskilstuna kommun.

- Med en gemensam strategi kring hur vi ska arbeta med bland annat besöksnäring skapar vi en långsiktighet som i sin tur stärker företagen och bidrar med att skapa både arbetstillfällen och upplevelsevärden på och kring Hjälmaren vilket känns väldigt bra, säger Johan Söderberg, Kommunstyrelsens ordförande Katrineholms kommun.

- Genom att vi nu alla har antagit strategin skapar vi långsiktiga och bra förutsättningar för att tillsammans säkra att landsbygden på och kring Hjälmaren lever och är en attraktiv miljö för både etableringar och inflyttningar, säger Charlotte Prennfors, Kommunstyrelsens ordförande, Vingåkers kommun.

- Att strategin nu är antagen är ett stort steg framåt för att vi ska kunna åstadkomma en samordnad och därmed hållbar utveckling på och kring Hjälmaren. Nu börjar nästa steg i genom att omsätta strategin i praktiken och säkerställa att vi alla arbetar samordnat med Hjälmaren som helhet i fokus, säger Gustav Axberg, projektledare Örebro kommun.

Syftet med strategin är att beskriva en gemensam vilja och ambition för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar utveckling kring Hjälmaren och dess omgivning. Strategin utgår från åtta olika teman med framtidsbilder där ett antal ställningstaganden har formulerats. Det gäller teman som; landsbygdsutveckling, friluftsliv, besöksnäring, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske.